• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


HAVA KİRLİLİĞİ NASIL TEMEL İNSAN HAKLARINI TEHDİT EDİYOR? BULGARİSTAN ÖRNEK ÇALIŞMA
(HOW DOES AIR POLLUTION THREATEN BASIC HUMAN RIGHTS? THE CASE STUDY OF BULGARIA )

Yazar : Aylin AHMEDOVA    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :
4809    2967


Özet
Bu arastırmanın temel amacı, hava kirliliği ve insan hakları arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu makalede hava kirliliğinin sağlık, yaşam ve çevre hakkı gibi temel insan haklarını tehdit edip etmedigi araştırılmıştır. Hava kirliliği sağlığa ve çevreye büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Çok sayıda uluslararası, ulusal ve bölgesel normları kabul edilmesine rağmen, hava kirliliği hala gündemdeki en önemli çevre sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Yaşam, sağlık ve temiz çevre hakları vatandaşların hava kirliliğini engelleme amaclı kullanılabilir güçlü araçlardır. Bu çalışma Bulgaristan'da hava kirliliğini incelemiş ve nasıl insane haklarini tehtid ettigini vurgulamistir. Çalışmanın sonucu olarak hava kirliliğinin yaşam, sağlık ve temiz çevre gibi bazı temel insan haklarını tehdit etiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hava Kirliliği, İnsan Hakları, İnsan Hakları Tehditi, Bulgaristan Hava Kirliliği

Abstract
The main purpose of this article is to analyze the relationship between air pollution and human rights. It investigates whether air pollution threatens basic human rights such as the right to health, life and the environment. Air pollution represents a major threat both to health and to the environment. Despite the adoption of numerous international, national and regional norms, air pollution still continues to be one of the major environmental issues of concern. The human rights to life, health and a clean environment are powerful tools available for citizens to strengthen the enforcement of existing laws and regulations and combat air pollution. This study examines the case of air pollution in Bulgaria and how it can be related to human rights threat. Findings of the study are prerequisite to conclude that air pollution threatens some fundamental human rights such as the right to life, health, and the environment.

Keywords
Air Pollution, Human Rights, Human Rights Threat, Air pollution in Bulgaria
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri