• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРЕЦКИХ ИНВЕСТИЦИЙ НА КАЗАХСТАНСКОМ РЫНКЕ
(KAZAK PAZARINA TÜRK YATIRIMLARI ÇEKME SORUNLARI VE VERİMLİ KULLANIMI )

Yazar : Ulvi YILMAZ  Borash MİRZALİYEV  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 147-157
5011    3334


Özet
В статье исследованы проблемы привлечения и эффективное использование турецких инвестиций на казахстанском рынке. Обосновано привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций, в том числе турецких в экономику Казахстана является основой, одним из направлений взаимовыгодного экономического сотрудничества между братскими странами. С помощью турецких инвестиций можно реально улучшить деформированную производственную структуру экономики страны, создать новые высокотехнологические производства, модернизовать основные фонды и технически перевооружить многие предприятия, подготовить специалистов и рабочих, внедрить передовые достижения менеджмента и маркетинга, наполнить внутренний рынок качественными товарами отечественного производства с одновременным увеличением объемов экспорта в зарубежные страны.

Anahtar Kelimeler
объем, экспорт, зарубеж

Abstract
Makalede Kazak pazarında Türk yatırımların çekme sorunları ve verimli kullanımı incelenmiştir. İki kardeş ülke arasındaki karşılıklı yararlı ekonomik işbirliği yönlerinden biri olarak Kazakistan ekonomisine Türk katılımı de dahil olmak üzere yabancı yatırımların etkin kullanımı kanıtlanmıştır. Türk yatırımları sayesinde ülke ekonomisinin deforme sanayi yapısını iyileştirme, yeni yüksek teknoloji üretimini oluşturma, asıl fonları modernize etme, birçok işletmelerin teknik sabit varlıklarını yenileme, profesyoneller uzmanları hazırlama, işletme ve pazarlamanın üstün bulgularını kullanma, iç pazarı kaliteli yerli ürünlerle doldurarak yabancı ülkelere ihracatı yükseltme imkanı sağlanabilir.

Keywords
Kazak pazarı, ihracat, Türk yatırımı, ekonomik işbirlik
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri