English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimBİR İSTİLA BİR DÖNÜŞÜM: MOĞOL İSTİLASININ KUMAN/KIPÇAKLARA ETKİSİ
(AN İNVASION, A TRANSFORMATİON: EFFECT OF MONGOL İNVASİON ON CUMAN/KİPCHAKS )

Yazar : Aslı ÇANDARLI ŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 181-190
4392    3308


Özet
Moğollar ve Kuman/Kıpçaklar…Her ikisi de yaşadıkları döneme damga vurmuş, sahip oldukları konar göçer kültür ile yerleşik toplumların hayatında derin izler bırakmış iki halktır. Bilindiği üzere Kuman/Kıpçakların siyasi hayatı Moğol istilası nedeni ile sonlanmıştır. Aslında ilk bakışta bir felaket olarak değerlendirilebilecek söz konusu istila hareketi diğer tüm halklar için olduğu gibi Kuman/Kıpçaklar için de tam bir dönüm noktasıdır. Kuman/Kıpçak birliği şeklinde var olan siyasi etkinliği sona erdirmiş ya da sahip olunan verimli arazilerin ve ticari kazanç açısından çok faydalı coğrafi sahaların elden çıkmasına neden olmuş olması istilanın bir boyutu iken Kuman/Kıpçakların özellikle Bulgar ve Macar sahasında oldukça etkin bir rol oynamaları sonucunu beraberinde getirmiş olması ve söz konusu devletlerin hayatında askeri ve hatta idari önemli görevler almalarını sağlaması diğer bir boyutudur. Bu noktada Moğolların XIII. Yüzyılda gerçekleşen yıkım hareketi Kuman/Kıpçak tarihini sona erdiren değil yön değiştirmesine vesile olan bir hareket olarak algılanmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Moğol, Kuman/Kıpçak, İstila

Abstract
Mongols and Cuman/Kipchaks…Both of them are folks that made an impact on their era, and left a mark on the people they come across or were neighbour with, their culture. As is known, Cuman/Kipchaks political life ended because of Mongol invasion. İnfact, subject invasion movement that can be seen as a disaster at first sight, is a turning point for Cuman/Kipchaks like any other community While ending the Cuman/Kipchak political association or causing loss of geographical land with fertile lands and high trading profits is one dimension of the invasion, causing Cuman/Kipchaks playing a big role especially in Bulgarian and Hungarian land and evenplaying a part in military and governing positions of these countries is another dimension. İn this aspect, Mongol invasion in XIII. century is not to be seen as an end to Cuman/Kipchak history, but a rather turning point.

Keywords
Mongol, Cuman/Kipchaks, İnvaion

Gelişmiş Arama


Duyurular

    DUYURU

    Makale Çağrısı

    Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

    “Kıpçak Özel Sayısı”

     

    Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

    Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

    Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

    folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

    açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

    sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

    üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

    Konular

    Kıpçakların Tarihi

    Kıpçakların Etnik Kökeni

    Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

    Kıpçakların Günlük Hayatı

    Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

    Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

    Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

    Kıpçak Arkeolojisi

    Önemli Tarihler

    Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

    Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

     

    Editörler

    Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

    kutluay.erk@windowslive.com                               

    Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

    bachman@meta.ua

     

    Özel sayı için yayın göndermek isteyen

    yazarların http://www.avrasyad.com adresine

    300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

    yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

    hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


    DUYURU

    Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


    DUYURU

    Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

     


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri