• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


DOĞU MOĞOLİSTAN’IN DELGERHAN DAĞI BÖLGESİNDEKİ TUNÇ DEVRİ MEZARLARI
(BRONZE AGE GRAVES IN THE DELGERKHAAN MOUNTAIN AREA OF EASTERN MONGOLIA )

Yazar : Dorjpurev KHATANBAATAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 01-08
5092    3952


Özet
Arkeolojik saha çalışmaları esnasında (2008-2009) arkeoloji ekibi Delgerhan Dağı bölgesinde, Tuvşinşire köyünde ve Sukbaatar ilinde daha önce bilinmeyen, 469 mezarlı eskiden kalma üç kabristan keşfetti. Ulaanzuuk Vadisinde 33 mezar, Adgiin, Gol ve Bulgiin Ek Vadilerinin her birinde (2008-2013) iki mezar kazdık. 3-8 mezarlı, 30-50 cm uzakta, her kabristanda ortak taş parmaklıkla gruplandırılmış şekilde, mezarların dış yapısı tamamen aynıydı. Her mezarın dışında üç ya da dört katmandan meydana gelen taş levhalardan oluşan biçimli kareler vardır. Merhumlar yüzüstü ve doğuya dönük bir şekilde gömülmüştür. İnsan kalıntıları üzerindeki radyo karbon 14 metodu, kabristanların Tunç Devrine (M.Ö. 1400-1300) dayandığını göstermektedir. Bu mezarlar bazı yönleriyle Doğu ve Güneydoğu Moğolistan’da Tunç Devrinin iyi bilinen levha mezarları ve resmedilmiş mezar anıtlarından yapısı, defnetme gelenekleri ve insan yapımı olması yönünden ayrılır ve Doğu Moğolistan’daki Tunç Devri mezarlarının yerel varyantları hakkında bilgi sağlar.

Anahtar Kelimeler
Moğolistan, Tunç Devri, mezar, kabristan.

Abstract
During the archaeological fieldwork (2008-2009) the archaeological team discovered unknown before ancient three cemeteries with 469 graves in Delgerkhaan mountain area, Tuvshinshiree soum, Sukhbaatar aimag, We excavated 33 graves in the Ulaanzuukh Valley and two graves each in the Adgiin Gol and Bulgiin Ekh valleys (2008-2013). The external construction of the graves were all similar, with 3-8 graves, spaced 30-50 cm apart, grouped within a common stone enclosure in each cemetery. Each grave has an external square shaped construction composed of stone slabs in three or four layers. The deceased were buried face down with orientation to the east. Radiocarbon dates on human remains indicate the cemeteries go back to the Bronze Age (1400-1300 BC). These graves in some respect differ from the well-known slab graves and figured grave monuments of the Bronze Age in eastern and southeastern Mongolia in their construction, burial tradition, and artifacts,and provide us with information about local variants of the Bronze Age graves in eastern Mongolia.

Keywords
Mongolia, Bronze Age, grave, cemetery.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri