English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimORTA DÖNEM MOĞOLCASINDAKİ BAZI İSLAMÎ TERİMLER ÜZERİNE
(ON SOME ISLAMIC TERMS IN THE MIDDLE MONGOLIAN )

Yazar : Ariyajav BATÇULUUN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 09-25
3437    1691


Özet
Orta Çağ döneminde Moğol dilinin temel özellikleri, Çin dilinde yazılmış anıtlara, kare yazılara ve Arapçaya yansıtılmıştır. Çincede ve kare yazılarda yazılmış Moğol dilinde bulunmayan ilginç terimler, deyimler, gramer yapıları ve fonetik evriminin örnekleri, Arapçada yazılmış Moğol yazıtlarında bulunmuştur. Bunların arasında, Moğol diline o dönemde girmiş, İslam dinine ait Arapça terimler de bulunmaktadır. Bu çalışmada, 12. Yüzyılda Harezmlerin ünlü filozofu Abul-Kasım Mahmud bin Omar al-Zamahşari tarafından yazılmış “Mukaddimat al-Adab” sözlüğünde yer alan, İslam diniyle ilgili Arapça terimler incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Islamic terms, Middle Mongolian, ‘Mukaddimat al-Adab’, language

Abstract
The main characteristics of Mongolian Language of the Middle Period is reflected on written monuments in Chinese, square script, and Arabic. Interesting terms, phrases, grammar forms, and examples of phonetic evolution, which do not exist in the Mongolian language monuments written in Chinese and square script, are found in Mongolian Language monuments written in Arabic. Among them, there are Arabic terms of Islamic religion which entered into the Mongolian language of the time. In this speech, we are going to study particular Arabic terms related to Islamic religion which are presented in ‘Mukaddimat al-Adab’ dictionary by Abul-Kasim Mahmud bin Omar al-Zamahshari, a famous scholar of Horesm in the 12th century.

Keywords
Islamic terms, Middle Mongolian, ‘Mukaddimat al-Adab’, language

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri