• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ORTA DÖNEM MOĞOLCASINDAKİ BAZI İSLAMÎ TERİMLER ÜZERİNE
(ON SOME ISLAMIC TERMS IN THE MIDDLE MONGOLIAN )

Yazar : Ariyajav BATÇULUUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 09-25
4258    3080


Özet
Orta Çağ döneminde Moğol dilinin temel özellikleri, Çin dilinde yazılmış anıtlara, kare yazılara ve Arapçaya yansıtılmıştır. Çincede ve kare yazılarda yazılmış Moğol dilinde bulunmayan ilginç terimler, deyimler, gramer yapıları ve fonetik evriminin örnekleri, Arapçada yazılmış Moğol yazıtlarında bulunmuştur. Bunların arasında, Moğol diline o dönemde girmiş, İslam dinine ait Arapça terimler de bulunmaktadır. Bu çalışmada, 12. Yüzyılda Harezmlerin ünlü filozofu Abul-Kasım Mahmud bin Omar al-Zamahşari tarafından yazılmış “Mukaddimat al-Adab” sözlüğünde yer alan, İslam diniyle ilgili Arapça terimler incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Islamic terms, Middle Mongolian, ‘Mukaddimat al-Adab’, language

Abstract
The main characteristics of Mongolian Language of the Middle Period is reflected on written monuments in Chinese, square script, and Arabic. Interesting terms, phrases, grammar forms, and examples of phonetic evolution, which do not exist in the Mongolian language monuments written in Chinese and square script, are found in Mongolian Language monuments written in Arabic. Among them, there are Arabic terms of Islamic religion which entered into the Mongolian language of the time. In this speech, we are going to study particular Arabic terms related to Islamic religion which are presented in ‘Mukaddimat al-Adab’ dictionary by Abul-Kasim Mahmud bin Omar al-Zamahshari, a famous scholar of Horesm in the 12th century.

Keywords
Islamic terms, Middle Mongolian, ‘Mukaddimat al-Adab’, language
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri