English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimALAN-GOA KÜLTÜ VE MOĞOL HANEDANLIKLARINDA KADININ ÖZGÜN KONUMU
(CULT OF ALAN-GHO’A AND THE UNIQUE POSITION OF WOMEN IN THE CHINGGISID DYNASTIES )

Yazar : Nilgün DALKESEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 191-201
4109    2722


Özet
Moğollarda soylu kadınları her zaman siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta önemli roller oynamışlardır. Ayrıca, kadının soyu kocasının ve çocuklarının siyasi ve askeri kariyerleri için hayati bir öneme sahip idi. Daha da önemlisi, bu gelenek, Moğol İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Orta Asya ve Hindistan’da kurulan devlet ve imparatorluklarda yüzyıllarca devam etmiştir. 14. yüzyılda Moğol hanedanlıkları yıkıldıktan sonra, özellikle Cengiz Han’ın Altın Soyundan gelen kadınlar ile evlilik, hükümdar olmak isteyen emirler için en önemli meşruiyet kaynaklarından biri olmuştur. Türk devlet sistemi içinde de soylu kadınlar çok önemli olmasına rağmen, bu durum en azından Moğollarda olduğu gibi süreklilik arz etmemiştir. Türkler ile karşılaştırma yapıldığında, Moğollarda ana soyu her zaman daha önemli olmuş ve kadınların siyasi olarak daha aktif olmuşlardır. Türkler ve Moğollar aynı coğrafyada, benzer sosyal ortamda benzer politik ve ekonomik yapılara sahip olmalarına rağmen, kadının konumu neden farklılıklar gösteriyor? Bu makalede bu soruya cevap bulabilmek amacı ile başta Cengiz Han’ın Altın soyunu dayandırdığı Alan-Goa hikâyesi ve Türk hanedanlıklarının soylarını dayandırdıkları Oğuz Kağan destanları karşılaştırmalı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Alan- Goa, Oğuz Kağan, Orta Asya, Türkler ve Moğollar, Moğol Kadını

Abstract
The Mongol noble women played very important roles in political, economical, and social lives in their societies. Moreover, women’s noble lineage had crucial importance for their husbands’ and children’s political and military careers. Furthermore, this tradition continued among post-Chinggisid dynasties in Central Asia and India for centuries. After the fall of the Chinggisid dynasties about 14th century, especially marrying with women from the Chinggisid Golden Lineage Altan Urugh was one of the most important tool of legitimization for the amīrs (tribal leaders) who wanted to be the ruler. From this perspective, although noble women were also very important in the Turkish state systems, it was not continuous as it was in the Mongols. For the Mongols matriline was more important and women had higher positions when it is compared with the Turks who established states and empires. The Turks and Mongols lived in the same geographical and social conditions and had similar political systems. Then, why the position of women shows differences? In order to answer this question, comparison will be made between the narrative Alan-Ghoa who was accepted as Chinggis Khan’s ancestress and the legend of Oghuz Khan who was accepted as a legendary ancestor of the Turkish dynasties.

Keywords
Alan Gho’a, Oghuz Khan, Central Asia, Turks and Mongols, Mongol women

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri