• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ORTA MOĞOLCA TURFAN TAKVİM FRAGMANI
(MIDDLE MONGOLIAN CALENDER FRAGMENT FROM TURFAN )

Yazar : HERBERT FRANKE   Çeviren  Kutluay ERK
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 298-330
4206    4161


Özet
E. Haenisch, W. Heissig, N. Poppe gibi Mongolistler tarafından incelenen takvim fragmanları, Orta Moğolca metinler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Astrolojik kehanetlerin yer aldığı bu takvimler sadece Moğollarda değil Çinliler ve Mançularda da görülmektedir. Çalışmamızda, XIV. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen altı Turfan Moğol takvim fragmanın transkripsiyonu ve tercümesi yapılmıştır. Fragmanlar açıklanırken Çince benzerleriyle karşılaştırılmıştır. Belirli günler için olumlu ve olumsuz faaliyetleri, çeşitli astrolojik kehanetleri içeren bu fragmanların tıpkıbasımları da verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Turfan, Moğol, Çin, fragman, kelime

Abstract
Calendar fragments, which were examined by Mongolists such as E. Haenisch, W. Heissig, N. Poppe, have an important place among the Middle Mongolian texts. These calendars, which contains astrological

Keywords
Turfan, Mongol, Chinese, fragment, word
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri