English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimORTA MOĞOLCA TURFAN TAKVİM FRAGMANI
(MIDDLE MONGOLIAN CALENDER FRAGMENT FROM TURFAN )

Yazar : HERBERT FRANKE   Çeviren  Kutluay ERK
Türü : Çeviri
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 298-330
3382    2781


Özet
E. Haenisch, W. Heissig, N. Poppe gibi Mongolistler tarafından incelenen takvim fragmanları, Orta Moğolca metinler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Astrolojik kehanetlerin yer aldığı bu takvimler sadece Moğollarda değil Çinliler ve Mançularda da görülmektedir. Çalışmamızda, XIV. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen altı Turfan Moğol takvim fragmanın transkripsiyonu ve tercümesi yapılmıştır. Fragmanlar açıklanırken Çince benzerleriyle karşılaştırılmıştır. Belirli günler için olumlu ve olumsuz faaliyetleri, çeşitli astrolojik kehanetleri içeren bu fragmanların tıpkıbasımları da verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Turfan, Moğol, Çin, fragman, kelime

Abstract
Calendar fragments, which were examined by Mongolists such as E. Haenisch, W. Heissig, N. Poppe, have an important place among the Middle Mongolian texts. These calendars, which contains astrological

Keywords
Turfan, Mongol, Chinese, fragment, word

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri