English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimGAMİKAYA CEVRESİNDEN BULUNMUŞ YENİ KAYAÜSTÜ RESİMLERİN BAZILARI HAKKINDA
(GAMIGAYA PETROGLYPHS FOUND ON SOME OF THE SURROUNDING )

Yazar : Toğrul HALİLOV    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 100-109
3341    2511


Özet
Makalede Gilançay vadisinde bulunmuş yini kayaüstü tasvirler araştırılmıştır. Onlar sistemli olarak kiyaslama yapılmıştır. Yukarı Gilançayın eski uygarlık merkezlerinden biri olduğu, Gemikaya petroglifleinin daha geniş bölgeyi kuşatdığı belirlenmiştir. Gemikaya etrafında yeni kaya üstü tasvirler yazar tarafından kayda alınmıştır. Orada inşaat kalıntıları da bulunmuştur. Onlar yuvarlak planda inşa edilmiştir. Petroglifler insan ve hayvan tasvirlerinden, çeşitli işaretlerden oluşur. Petroglifler dövme ve çizme teknik yöntemle çekilmiştir. Bu tasvirler eski aşiretlerin maddi ve manevi kültürünü yansıtıyor. Onların birçoğunun Güney Kafkasya ve Ortadoğu kültürüne ait özelliği var. Orta Doğu ve Güney Kafkasiya kültürüne ait bulunan işaretler bu alanda kültürlerarası benzerliyin olduğunu kanıtlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Gamikaya, Güney Kafkasiya, Ortadoğu,, kayaüstü tasvirler.

Abstract
In the artcle has been learnt the newrock deceribtion finding from the valley of opper Gilanchay. They have been systemized and compared. It has been made clear that, the valley of opper Gilanchay has been one of the ancient sivilizaition place but Gamigaya deceribtions cover larger area. Gamigaya petroglyphs, the author has recorded by the new. There were found the remains of construction. They were built in a circular plan. Petroglyphs rəsimlərindən consists of different characters, human and animal. Petroglyphs of forging and scratching are built. These images reflect the material and spiritual culture of the ancient tribes. Many of them have features related to the culture of the South Caucasus and the Middle East. The founding device belongs to culture of South Caucasus and Near East in example of ainsiant fine arts proves intercultural connection in this branch.

Keywords
Gamigaya, South Caucasus, Near East, petroglyphs

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri