• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  Dergimiz doçentlik kriterleri kapsamında istenen TÜBİTAK/ULAKBİM ve ISI indeksleri tarafından indekslenmektedir. 

  Tüm yazar ve hakemlerimize teşekkürü bir borç biliriz.


  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  2018 yılından itibaren yayın tarihimiz Mayıs ve Kasım ayları olacaktır. 


GAMİKAYA CEVRESİNDEN BULUNMUŞ YENİ KAYAÜSTÜ RESİMLERİN BAZILARI HAKKINDA
(GAMIGAYA PETROGLYPHS FOUND ON SOME OF THE SURROUNDING )

Yazar : Toğrul HALİLOV    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 100-109
3623    2889


Özet
Makalede Gilançay vadisinde bulunmuş yini kayaüstü tasvirler araştırılmıştır. Onlar sistemli olarak kiyaslama yapılmıştır. Yukarı Gilançayın eski uygarlık merkezlerinden biri olduğu, Gemikaya petroglifleinin daha geniş bölgeyi kuşatdığı belirlenmiştir. Gemikaya etrafında yeni kaya üstü tasvirler yazar tarafından kayda alınmıştır. Orada inşaat kalıntıları da bulunmuştur. Onlar yuvarlak planda inşa edilmiştir. Petroglifler insan ve hayvan tasvirlerinden, çeşitli işaretlerden oluşur. Petroglifler dövme ve çizme teknik yöntemle çekilmiştir. Bu tasvirler eski aşiretlerin maddi ve manevi kültürünü yansıtıyor. Onların birçoğunun Güney Kafkasya ve Ortadoğu kültürüne ait özelliği var. Orta Doğu ve Güney Kafkasiya kültürüne ait bulunan işaretler bu alanda kültürlerarası benzerliyin olduğunu kanıtlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Gamikaya, Güney Kafkasiya, Ortadoğu,, kayaüstü tasvirler.

Abstract
In the artcle has been learnt the newrock deceribtion finding from the valley of opper Gilanchay. They have been systemized and compared. It has been made clear that, the valley of opper Gilanchay has been one of the ancient sivilizaition place but Gamigaya deceribtions cover larger area. Gamigaya petroglyphs, the author has recorded by the new. There were found the remains of construction. They were built in a circular plan. Petroglyphs rəsimlərindən consists of different characters, human and animal. Petroglyphs of forging and scratching are built. These images reflect the material and spiritual culture of the ancient tribes. Many of them have features related to the culture of the South Caucasus and the Middle East. The founding device belongs to culture of South Caucasus and Near East in example of ainsiant fine arts proves intercultural connection in this branch.

Keywords
Gamigaya, South Caucasus, Near East, petroglyphs
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri