English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimCUMHURBAŞKANINA İTHAF EDİLEN EZGİLERİN YAPISI
(ЕЛБАСЫҒА АРНАУЛАРДЫҢ КӨРКЕМДІК СИПАТЫ )

Yazar : Almagül ÜMBETOVA  Elmira HAMİTOVA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 110-121
96    149


Özet
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың тұлғалық, азаматтық қасиеттерінің арнауға алтын арқау болғандығы, арнау өлеңдерінің жанрлық табиғаты, Елбасының Жезқазғанға сапары кезінде айтылған арнаулардың көркемдігі жайлы жан-жақты айтылады. Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа әр жылдары айтылған арнаулардың өзіндік ерекшеліктері қарастырылады. Сондай-ақ, Елбасының Жезқазғанға сапарында, қарсы алу сәтінде суырып салма ақындардың айтқан арнауларындағы Ұлытау-Жезқазған өңірі мен тәуелсіздік жылдарындағы жеткен жетістіктеріміз және арнаулардың көркемдік сипатына басты арқау болған – азаттық идеясын көтерген тарихи-рухани құндылықтардағы сарындар сөз болады. Ақындар әлеміне ену және ізденіс арналарына назар аудару арқылы, олардың тақырыпты меңгеру, образды ашу, көркемдік амал-тәсілдерді қолдану мүмкіндіктеріне мән беріледі. Осы уақытқа дейін суырып салма ақындардың елбасына арнап айтқан жырлары ешқандай зерттеудің объектісі болмаған. Мақала осы орайда бір олқылықтың орнын толтыруға үлес қосу мақсатында қолға алынды.

Anahtar Kelimeler
Арнау, азаттық идеясы, елбасы, қазақ поэзиясы

Abstract
Bu çalışmada Kazakistan Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in devlet adamı ve kişilik özelliklerinin ithaf şiirlerine ilham olduğu, bu tür şiirlerin yapısı ve cumhurbaşkanın Jezkazgan şehrini ziyareti esnasında söylenen ithaf şiirlerinin edebî değeri ele alınmıştır. Milli önder Nursultan Nazarbayev’e çeşitli yıllarda ithafen yazılan şiirler değerlendirilmiştir. Ayrıca Jezkazgan şehrindeki karşılama töreninde ozanların söyledikleri ithaf şiirlerinde Uludağ-Jezkazgan bölgesi, bağımsızlık yıllarında elde edilen başarılar ve ithaf şiirlerinin temel konusunu oluşturan özgürlük idealini bayrak yapan tarihî ve manevi değerler üzerinde durulmuştur. Şairlerin dünyasına girmek ve araştırma alanlarını incelemek vasıtasıyla, onların konuyu ele alış tarzları ve kullandıkları teknikler irdelenmiştir. Şimdiye kadar irticalen şiir söyleyen ozanların devlet başkanına ithafen dile getirdikleri ezgiler hiç araştırma konusu olmamıştır. Çalışmamız bu alandaki bir eksikliğin giderilmesi amacıyla kaleme alınmıştır.

Keywords
İthaf şiirleri, özgürlük ideali, cumhurbaşkanı, Kazak şiiri

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri