• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


QARS-KAĞIZMAN SƏNƏT ANƏNƏLƏRİ VƏ AŞIQ-ŞAİR SADİQ MİSKİNİ
(KARS-KAGIZMAN ART TRADITIONS AND MINSTREL-POET SADIG MISKINI )

Yazar : Naile ASKER    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 47-55
1004    1790


Özet
Məqalədə Qars-Kağızman aşığı, Sadiq Miskini imzası ilə yazan, yazdıqlarını sazında yaşadan Şərqi Anadolu aşıq ənənəsinin müasir davamçısı Sait Küçük sənəti və sənətkarlığından söz açılır. Milli mədəniyyətə dəyərli töhvələr verən Sadiq Miskini eyni zamanda bir çox aşıq havaları yaradan musiqişünasdır. Yazı üslubu, texnikası, dili, qədim aşıq rədiflərinə sadiqliyi ilə yanaşı sərbəst və klassik şeir nümunələri də yaradan şair-aşıq regional mühitin və ənənənin davamçısı olaraq ələ alınır. Şeirləri və şeirlərinin dili əsasında yaradıcılığı təhlil edilərək sənətinə işıq tutulur.

Anahtar Kelimeler
Qars, Kağızman, aşıq, Sadiq Miskini, şeir, saz

Abstract
It is investigated ashuk Kars-Kagizman, writting under the pen name Sadig Miskini, the modern successor of Eastern minstrel tradition, Said Kucuk’s art and his creative work in the article. Sadig Miskini – providing a valuable contribution to national culture is generating a minstrel songs and also musicologist. He had original writing style, writing techniques, language. In addition to the loyalty of the old minstrel poetry poet-minstrel is successor of the regional environment and tradition. His creativity will be analyzed on the basis of the language of poems and poetry.

Keywords
Kars, Kagizman, minstrel, Sadig Miskini, poetry, saz
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri