• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BİLECİK AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR
(CONTRIBUTIONS OF BILECIK'S ACCENT TO THE COMPILATION DICTIONARY )

Yazar : Muharrem ÖZDEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 273-315
949    8782


Özet
Anadolu ağızları üzerine yapılan türlü çalışmalar, temelinde Türk dilinin bölgesel zenginliklerini ve durumunu ortaya koyma çalışmalarıdır. Bu çalışmalar günümüzde aciliyet gerektiren bir durum arz etmektedir. Çünkü sözlü ve edebi verimlerin kaynağı insandır ve insanın ömrü sınırlıdır. Dilbilimi alanında önemli bir yeri olan ağız çalışmaları ülkemizde geç başlamış ve hala tam olarak bütün bölge ağızlarını kayda geçirememiş durumdadır. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte dilimizin tarihi gelişimi, değişimi, değişim yönleri ve yayılma alanları gibi daha birçok yapı değerlendirilebilecektir. Ayrıca bu çalışmaların Türkçe’nin eksik kalmış olan ağız atlası için önemli bir katkı sağlayacağı muhakkaktır. Üzerinde çalıştığımız bölge ağzı Leyla Karahan’a göre; Batı Grubu Ağızlarından 1. derece alt grupta Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak ve Nallıhan (Ankara) ağızları içinde ve 2. derecedeki alt grupların Çanakkale, Balıkesir, Bursa ağızları ile beraber değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu alt grubun fonetik ve morfolojik özelliklerini üzerinde barındırmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Türk Dili, Fonetik, Morfolojik, Anadolu Ağızları

Abstract
Various studies on Anatolian accents basically reveal the regional richness and situation of Turkish language. These studies present an urgent situation today because the source of verbal and literary achievements is human and the life span of man is limited. The accent studies, which have an important place in the field of linguistics, have started late in our country and still have not been able to fully register all the regional dialects. With the completion of these studies, many more structures such as historical development, change, direction of change and expansion areas of our language will be evaluated. In addition, it is certain that these studies will make an important contribution to the missing accent map of Turkish language. According to Leyla Karahan, the region we are working on; in the first level subgroup of Western Group Accents are the regions of Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Canakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, and Nallıhan and in the second level subgroup there are Çanakkale, Balıkesir, Bursa region accents that are evaluated together. Therefore, this subgroup contains the phonetic and morphological features.

Keywords
Turkish Language, Phonetics, Morphology, Anatolian Accents
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri