• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


MODERN AZERBAYCAN ŞİİRİNDE NEVRUZ
(The Novruz in Modern Azerbaijan poem )

Yazar : Nizami Muradoglu MEMMEDOV    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 56-68
1015    1902


Özet
Özet Nevruz Türk halklarının zengin maddi ve manevi değerlerini kapsayan bayramdır. Folklorda ve klasik edebiyatımızda Nevruz çok zaman Bahar bayramı gibi kutlanmaktadır. Sözlü ve yazılı edebiyatta Nevruz-Bahar bayramı ile ilgili çok sayıda poetik örneklerle karşılaşmaktayız. İlkbaharın gelişi, tabiatın canlanması, Nevruz-Bahar bayramı klasik edebiyatta olduğu gibi çağdaş şairlerimizin şiirlerinde de tasvir edilmiştir. Sözkonusu şiirlerde baharın gelişi, bu bayramın kendine has gelenek ve görenekleri yansıtılmıştır. Makalede çağdaş şairlerin baharala ilgili yazdığı şiirlerden örnekler veriler tahlil edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: Azerbaycan, nevruz, bahar, bayram, folklor, klasik, çağdaş, şiir.

Abstract
Abstract “Novruz” is the holiday of Turk people which including the rich material and sipiritual values in itself. The holiday “Novruz” is usually celebrated as a spring holiday in our folklore and classic literature. We meet many poetical samples about the holiday novruz-spring in folklore and written literature. The first day of spring, reviving of the nature is described not only in classic literature but also in our modern poets’ poetry. Coming of the spring and the traditions of this holiday have been reflected in these poems. In the article the examples have been analysed which are getting from modern poets’ poems writing about spring holiday.

Keywords
Key words: Azerbaijan, Novruz, spring, holiday, folklore, classic,modern, poem.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri