English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimAZERBAYCAN VE ANADOLU FOLKLORUNDA MEVSİMİ OYUN VE TEMAŞALAR
( THE SEASONAL PLAYS AND SHOWS İN AZERBAİJAN AND ANATOLİA FOLKLORE SUMMARY THE FİRST PERFEC )

Yazar : Meleyke MEMMEDOVA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 39-46
108    139


Özet
Halk oyunlarının kamil ilkin örnekleri ayrı ayrı merasimlerle, özellikle de mevsim merasimleriyle ilgili olmuştur. Halk tarımcılık, çiftçilik hayatı ve doğayla ilgili olan bu oyunlarda her zaman bolluk arzulamış, mevsimleri övmüş, onların gelişini şarkılarla, danslarla, oyun ve temaşalarla karşılamıştır. Çeşitli inançlarla, hayat tarzı, emek faaliyetiyle ilgili oyunlar içinde mevsimi oyunlar yağmur yağdırmak, yağmuru kesmek, güneşi çağırmak, ateşi tutuşturmak, rüzgarı çağırmak, rüzgarı durdurmak gibi işlemleri yerine yetirmek için oynanılmıştır. Bu tür oyunlarda taş kitabelere kazınmış ve Türk halklarının bize gelip ulaşmış en eski oyunları olan, sonralar milli danslarda, halaylarda, çeşitli oyun ve temaşalarda kendine yer edinmiş “dansiçi oyunların” dans unsurları ve eski Türk inançlarının izleri korunmuştur. Mevsimi oyunlar genellikle bağbozumu, hasat, çeşitli bayram temizlikleri zamanı ve çeşitli mevsimlerle - ilkbahar, yaz, sonbahar, kışla ilgili oynanılmıştır. Makalede mevsimi oyun ve temaşalar genel olarak dört başlık altında tasnif edilmiştir: 1) Bağbozumu oyun ve temaşaları, 2) Bayram temizliği zamanı oyunları, 3) İlkbahar Yaz mevsimi oyun ve temaşaları, 4) Sonbahar Kış mevsimi oyun ve temaşaları.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: mevsim, oyun, temaşa, folklor, yağmur, rüzgar, bayram, temizlik.

Abstract
Summary The first perfect samples of the folk plays have been connected with different ceremonies, especially the seasonal ceremonies. In these plays that belonged to the economy, labor life and nature the people have been wished the abundance, praised the seasons and they have been met their coming with songs, dances and plays. Among the plays connected with the various believes, life styles and the labor activities, the seasonal plays have been played for executing some functions such as to cause to rain, to stop the rain, to call the sun, to incandesce the fire, to call the wind and to stop the wind. Scraping inscription on a stone and being the most ancient plays coming from the Turkic nation, and the dance elements and the signs of the ancient Turk believes of the “plays which in the inside of the dance” have been kept in these kinds of plays which have taken an important place in national dances, Turkish folk dances, various plays and shows. The Seasonal plays have been played mainly in the harvest holiday, during the various holiday subbotniks and with the various seasons such as spring, summer, fall and winter. Also in the article the seasonal plays and the shows has been classified under four titels: 1) The harvest holidays and plays, 2) Holiday subbotnik plays, 3) Spring-summer plays and shows, 4) The plays and the shows of the fall-winter.

Keywords
Key words: season, play, show, folklore, rain, wind, holiday, subbotnik.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri