• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  Dergimiz doçentlik kriterleri kapsamında istenen TÜBİTAK/ULAKBİM ve ISI indeksleri tarafından indekslenmektedir. 

  Tüm yazar ve hakemlerimize teşekkürü bir borç biliriz.


  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  2018 yılından itibaren yayın tarihimiz Mayıs ve Kasım ayları olacaktır. 


DEDE KORKUT KİTABI`NDA İŞLENMİŞ NADİR SÖZLER HAKKINDA
(ABOUT THE RARE WORDS USED IN THE "BOOK OF DEDE GORGUD" )

Yazar : Asif HACIYEV    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 9-22
400    563


Özet
Epos, sözün esrarengiz gücü ile belleklere kazınmış ölümsüz sanat örneğidir. Burada insanların eski hayat ve düşünce tarzıyla yanı sıra yüzyılların deneğiminden geçmiş söz dünyası da canlanmaktadır. Eski Türk dünyagörüşünün büyük yapıtı olan Dede Korkut hikayelerinin kendine has özelliklerinden biri de benzersiz söz hazinesine sahip olmasıdır. Geniş olarak araştırılmasına rağmen Kitap`ta halen anlamları kesin olarak açıklanamamış sözlere raslamaktayız. Makalede “gazağuc” (at sürüsü), “urun” (şiş, çıkıntı) ve “ulmuş” (zayıflamış, güçten tüşmüş), “sürçüşme” (kovma, takipetme), “temle-//tümle” (bizle-, dümsükle-) gibi nadir kullanılan sözler araştırılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: epos, söz, okunuş, yazılış, açıklama

Abstract
Epos is an irreplaceable piece of art carved on memories with power of fiction. The world of words has been included here along with the old way of life and thinking. The characteristic feature of “Dada Qorqud” epos, as an ancient monument of Turkish thinking is a rich and unique vocabulary. Although widely researched, there are still points clearly disclosed in its language. In this article rare words as “qazaguc” (herd), “urun" (tumor, protrusion) ", ulmush" (weakened and exhausted), “surchushma” (excommunicated, to follow), “temle - // tumle” (nudge) are investigated and interpreted.

Keywords
epos, vocabulary, reading, writing, explanation.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri