• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


AZERBAYCAN TÜRK KÜLTÜRÜNDE HIDIR-NEBI BAYRAMI
(KHİDR-NEBİ HOLİDAY İN AZERBAİJAN TURKİSH CULTURE )

Yazar : Türkan ARIK GADİRZADE    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 1-8
1039    2001


Özet
Türk kültüründe kendine özgü yeri olan Hıdır-Nebi, Hızır- Nebi, Hıdır-Zinde bayramı Şubat ayının 9’unda Nahçıvan bölgesinde yaşayan Azerbaycan Türkleri arasında büyük çoşku ile kutlanmaktadır. Nevruz bayramından kırk gün önce kutlanan bu bayram nesillerden nesillere miras bırakılarak günümüze kadar gelmiştir. Bayram günlerinde uygulanan adet ve inanışlar uzun dönemli halk tecrübesine dayanmakla beraber benliğinde bin yıllık tarih saklamaktadır. Hıdır- Nebi buğdayının kavrulması, çerezlerin alınması, bayram günü dileklerinin gerçek olması için uygulanan yöntemler, akşam vakti kapıya gelecek olan çocukların payının verilmesi bayramın kültürel zenginliğini göstermektedir. Bölgede yaygın olan inanca göre bayram Hızır (a.s.) ve İlyas’ın (a.s.) bayramıdır ve onlerın şerefine kutlanmaktadır. Havaların soğuk olduğu dönemlerde bayramın kutlanması, Hızır’ın (a.s.) yardıma çağırılması ona olan ihtiyaçla alakalı olmuştur. İnanışlara göre, Hızır (a.s.) kendisi ile sıcak hava getirecek havalar az da olsa ısınacaktır. Hızır’ın (a.s.) bayram günü evlere rızık, gençlere nasip dağıtması inancı da bölgede yaygındır. Herkes rızkını ve nasibini Hızır’dan (a.s.) almak için farklı uygulamalar yapar, dileklerinin gerçek olması için dualar ederlerdi. Karşıdan gelen yılın bol bereketli olması için farklı uygulamalar yapar kendi aralarında çeşitli eğlenceler düzenleyerlerdi. Mevsimlik olarak kutlanan bu bayramla ilgili adet ve inanışlar günümüzde de devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Hıdır-Nebi, Hıdırellez, Bayram, Buğday, Çerez

Abstract
Khidr Nebi, Khizr Nebi,Khidr-Zinde holiday with its unique place in Turkish culture is celebrated with great enthusiasm among the Azerbaijani Turks living in the Nakhchivan region in the 9th of February. This holiday, celebrated 40 days before the Nevruz festival, has been inherited by generations of generations and has been up to daylight. The traditions and beliefs practiced during the holiday days are based on long-lived folk experience and keep a thousand years history in their own selves. Khidr-Nebi wheat roasting, nut buying, methods used to make the wishes of the holiday day true, showing the proportion of children coming to the door in the evening shows the cultural richness of the holiday. According to the common denomination of the region, the feast is the holiday of Khizir (a.s) and İlyas (a.s) and is celebrated in their honor. The celebration of the feast during periods when the air is cold, the call for help from Khidr (a.s) has become relevant to her needs. According to beliefs, Khidr (a.s) will warm up with a little air to bring warm air with him. Khidr (a.s) on the eve of the holiday sustenance, the young people to distribute the belief that the region is widespread. Everyone has different applications to get ridiculous and grant from Khıdr (a.s), praying that their wishes are real. In order to be abundant in the coming year, they made different applications and organized various entertainments among themselves. The traditions and beliefs about this holiday which is celebrated seasonally are still going on today.

Keywords
Khidr-Nebi, Khidirellez,Holiday, Wheat, Nut
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri