• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


GEORG TRAKL’DA KUTSAL’IN TEZAHÜRLERİ
(REFLECTIONS OF THE NEW TESTAMENT IN GEORG TRAKL )

Yazar : Gözde FİDANOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 345-353
714    1258


Özet
20. yy önemli şairlerinden biri olan 1887-1914 yılları arasında yaşamını sürdürmüş Georg Trakl’ın, Türkçe’ye çevrilmiş şiirlerinden yola çıkılarak, şiirlerinde yaşamın ona bahşedemediği umudu ve bu umudu besleyecek olan kutsalı yeniden aradığı söylenebilir. Duygusal dalgalanmaları sebebiyle başvurduğu uyuşturucu onu ölüm ve yaşam arasındaki sınırda yaşamaya yönlendirmiştir. Halet-i ruhiyesi zaten çokta sağlıklı olmayan Trakl için savaş bardağı taşıran son damla olmuştur. Hem ülkesi hem de ruhu için kıyım olan bu dönemde gördüklerine daha fazla dayanamayarak yaşamına kendi elleriyle son veren şairin şiirlerinde alenen kendini gösteren yoğun melankoli ve acı bir yana, kutsalın tezahürleri de okurları tarafından varlıkları sobelenmek üzere satır aralarına gizlenmiştir. Gizini koruyan bu satırlarda metinlerarası ilişki kurmanın pek çok yönteminden biri olan “kapalı gönderme”ye çokca başvurmuştur. Bu çalışmada; Georg Trakl’ın, Gertrude Durusoy ve Ahmet Necdet tarafından “Akşamları Kalbim”, Ahmet Cemal tarafından “Bütün Şiirlerinden Seçmeler” ve son olarak Hikmet Kayahan tarafından “Akşam Vakti” başlıkları altında Türkçe’ye çevrilen şiirlerinden yararlanılmıştır. Bu çalışmalarda yer alan şiirlerinin Yeni Ahit ile olan bağlantıları taranmıştır. Şiirleri ile Yeni Ahit arasındaki metinlerarası ilişkiler tespit edilmeye çalışılmış, bu tespit ile şairin ilişki kurduğu inanç ve şiirlerinin kaynaklarının ortaya çıkarılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Georg Trakl, Metinlerarasılık, Yeni Ahit, İncil, Dini Motifler.

Abstract
It could be said that Georg Trakl, the important poet of the 20th century, looks for the hope that doesn’t exist in his life and the sacrosanctness which nourishes this hope, basing on his poems translated into Turkish. Georg Trakl living in the border of the life and death is mainly appeals to adscription which is one of the ways of intertextuality. In this research it is scanned the connections of New Tastement with Trakl’s poems that take part in his works named by ‘’Akşamları Kalbim’’ and ‘’Bütün Şiirlerinden Seçmeler’’. It has been studied for determining the adscriptions in poems, by this determination it has been aimed to contribute the belief that the poet has relationship with and reveal the resources of his poems.

Keywords
Georg Trakl, Intertextuality, New Tastement, Bible, Religious Motives
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri