English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimGEÇ ORTAÇAĞ’DA İPEK YOLUNDA DİPLOMAT VE AJAN OLARAK TÜCCARLAR
(MERCHANTS AS DİPLOMATES AND AGENTS ON LATE MEDİEVAL SİLK ROAD )

Yazar : Ekrem KALAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 91-96
17    40


Özet
İpek Yolu güzergâhında ticarî faaliyetlerde bulunan tüccarların pek çoğunun ticaretin yanı sıra gerektiğinde diplomat gerektiğinde de muhbirlik yani ajanlık görevi üstlendikleri bilinmektedir. Özellikle uluslararası boyutta ticaret yapan tüccarlar, hanların ve üst dereceli memurların saygısına mazhar olurlardı. Zira münhasıran bir elçilik heyeti tertip edilerek komşu ülkelere gönderilmesi yerine, söz konusu güvenilir tüccarlar vasıtasıyla mektuplar ilgili makamlara sorunsuzca ulaştırılırdı. Böylece bu iş için yapılması gereken harcamalardan da tasarruf edilirdi. İpek Yolu’nda tüccarları bir yandan bulundukları ülkelerdeki ticarî faaliyetlerini sürdürürken, bir yandan da ülkeye dair en tafsilatlı bilgileri ustaca toplayıp hizmetinde bulundukları ülkenin idarecilerine ulaştırmak gibi son derece önemli bir misyon da yürütmekteydiler. Tüccarların bu özellikleri ve yetenekleri de onların siyasi hayatta da vazgeçilmez bir unsur olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler
Ortaçağ, İpek Yolu, Tüccar, Diplomat, Ajan

Abstract
It is known that the merchants who were active on the Silk Road used to act as diplomates, and sometimes assumed reporter or agent roles when needed, along with their main job, which is trade. Especially the merchants who acted on international plains would gain the respect of the khans and upper level officials. Because, instead of setting a special pack of envoys and dispatching to the related lands, the scripts would be conveyed to the concerned authorities by means of such trusted merchants. Thus they sould save from the expences for such acts, as well. The Silk Road merchants would carry their trade activities out in the lands they visit, while they would gather the most detailed information about that land and assume a very important mission of conveying it to the administration of the state which they would serve, on the other hand. All such features and skills of the merchants would present them to us as an inevitable figure of the political life.

Keywords
Middle age, Silk Road, Merchants, Diplomate, Agent

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Mayıs 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  2018 yılından itibaren yayın tarihimizi Mayıs ve Kasım ayları olarak değiştirmiş bulunuyoruz.

  Dergimiz 2018 sayıları Mayıs 2018 ve Kasım 2018 tarihlerinde yayınlanacaktır. 


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri