• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÇANKIRI'DA YAPILAN KIZ KINASI VE ŞENLİK RİTÜELLERİNDE GİYİLEN GELİN GİYSİLERİ
(BRIDAL DRESSES IN GIRL’S HENNA AND FESTIVITY CEREMONIES IN CANKIRI )

Yazar : H.Nurgül BEGİÇ  Ceren ÖZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 632-644
659    1153


Özet
Her kültürde var olan ve kendine has özellik taşıyan düğün adetleri ve giysileri yaşanılan toplumun özelliklerini yansıtır. İnsanların yaşamlarında üç önemli geçiş dönemi bulunmaktadır. Bunlar doğum, evlilik ve ölüm dönemleridir. İnsan hayatının ikinci dönemini oluşturan evlilik, kadın ve erkek için yaşamlarının olgunluk devresini temsil etmektedir. Toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin kurulduğunun yaşanılan çevreye duyurulması, sevinç ve mutluluğun toplumla paylaşılması oldukça önemlidir. Bunun için her toplumda farklı uygulamaları olan düğün adetleri toplumsal yaşamla birlikte günümüze kadar değişim ve dönüşümlerle sürdürülmektedir. Çankırı merkezinde de geçmişte kız kınası ve şenliklerinde gelin kızın giydiği giysiler ve aksesuarlar kendine has özellikler taşımaktadır. Günümüzde değişen yaşam biçimiyle birlikte giderek kaybolan giysi ve aksesuar kullanımı yerini farklı giyim ve uygulamalara bırakmaktadır. Geçmişte yapılan ritüel ve giysiler unutulmaya yüz tutmaktadır. Toplumların tek tipleşmeye doğru gittiği dünyada kültürel çeşitliliğimizin korunması ve dünya kültürel mirasının zenginlikleri arasına dahil edilmesi gereği her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada, Çankırı merkezinde kız kınası ve şenlik ritüellerinde giyilen gelin giysileri incelenecektir. Bu amaçla yapılan çalışmalar kayıt altına alınması; yörenin kültürünü yansıtması ve bu kıyafetlerin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemlidir. Diğer taraftan taşınabilen bir kültür ürünü olarak ifade edilebilen kıyafetleri ve aksesuarları ele alan bu çalışma, konunun ilk defa incelenmesi nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Çankırı, kına, şenlik, gelin giysileri, düğün.

Abstract
Wedding ceremonies and dresses, which have a place in each culture and have idiosyncratic features, reflect the characteristics of the society lived in. there are three important transition period in human life. These are birth, marriage and death. Marriage, which constitutes the second part of human life, represents the maturity phase of lives of both women and men. The announcement of establishment of family, which is the smallest unit of society and sharing the joy and happiness with society is important. Therefore while having different applications in each society, wedding traditions are carried on until today with alterations and transformations through communal living. In center of Cankiri, the dresses and accessories worn by girls in girl’s henna and festivities in the past have idiosyncratic features. Today, gradually disappearing clothing and usage of accessories due to changing life styles, give its place to new clothing and applications. Rituals and clothing of the past fall into oblivion. In a world where societies become standardized, the need for preservation of our cultural diversity and its inclusion among world’s cultural heritage richness scales up day by day. In this essay, the bridal dresses worn in girl’s henna and festivity rituals in the center of Cankiri will be examined. The studies carried on for this aim is important in terms of reflecting the culture of the district and transmission of these dresses to next generations. On the other hand, the this study which examines the clothes and accessories which are considered as portable cultural artifacts, has a particular importance because of the examination of this subject for the first time.

Keywords
Çankırı, henna, festıvıty, wedding dresses, wedding.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri