• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 1

  Mart sayımız

  için yazı kabul

  süremiz

  sona ermiştir. 

  Haziran sayısı

  için kabuller 

  yapılmaktadır.


  DUYURU 2

  ORCID Numarası 

  olmayan yazarların

  çalışmaları

  yayınlanmayacaktır.


  DUYURU 3

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

   


KEŞİFÇİ BİR KIZDAN VATANSEVERLİK ÖRNEĞİ: ZOYA KOSMODEMYANSKAYA
( AN EXAMPLE OF PATRIOTISM FROM A SCOUT GIRL: ZOYA KOSMODEMYANSKAYA )

Yazar : Badegül CAN EMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 191-203
194    339


Özet
Savaş, tarih boyunca kesintisiz bir devinimle vatanı müdafaa etmek ideolojisi doğrultusunda insanları kendi çarkında toplar. Savaş çarkında sağlam durabilmek ancak milliyetçi duygularla, kahramanlık ruhuyla mümkün olur. Bu ruhu bireyde var etmenin yolu, genç nesillere küçük yaşta vatan sevgisi kazandırmaktır. Nitekim Rusya’da eğitim sistemi bunun bilinciyle hareket eder ve genç nesillere hayatı pahasına herhangi bir görevi vatan için yerine getirmenin önemini vurgular. Devlet sistemi eğitimde yürüttü bu yaklaşımın meyvelerini, oluşturduğu vatansever insan profiliyle savaş günlerinde toplar. Tarihi boyunca Rusya’da insan belleği vatanseverlerin kahramanlık örnekleriyle doludur. Sovyetler Birliği kadın kahramanı Zoya Kosmodemyanskaya da bir vatanseverlik örneği olarak milli hafızaya nüfuz eder. Onun trajik hikâyesi, bugün Rusya’da vatan uğruna kendini feda etmenin bir örneği olarak okunmaktadır. Çalışmada Zoya Kosmodemyanskaya’nın kahramanlık öyküsü, literatürden elde edilen araştırmalar ışığında kahramanlığa, vatanseverliğe ilişkin söylemler merkezinde irdelenmektedir. Çalışma bu yanıyla, kadınların savaştaki konumunun anlaşılmasını sağlamakla birlikte küçük yaşta verilen değerler eğitiminin vatan savunmasında önemli bir unsur olduğunun ifadesi olarak okunabilir.

Anahtar Kelimeler
Savaş, Kadın, Zoya Kosmodemyanskaya, Vatanseverlik, Rusya

Abstract
Throughout the history, the war constantly gathers people around itself in the direction of the ideology of advocating homeland. It is only possible to stand firm in the war by means of nationalistic feelings and spirit of heroism. In order to create this spirit in individuals, patriotism should be taught at early ages. Thus, the education system in Russia adopts this point of view and stresses the importance of fulfilling a duty for their country at the cost of their lives. The state benefits from this educational system in war times by having patriotic citizens. In Russia, human memory is filled with the examples of heroism of the ones who succeeded it. Zoya Kosmodemyanskaya, the Soviet Union heroine, is an example of patriotism in the national memory. Today, her tragic story is taught in Russia as an example of sacrificing oneself for the sake of homeland. In the current study, Kosmodemyanskaya’s heroism story is examined within the framework of the discourse concerning heroism and patriotism in the light of the literature. This study paves the way for understanding the role of women in war and also indicates the importance of values education in early ages in the defence of homeland.

Keywords
War, Women, Zoya Kosmodemyanskaya, Patriotism, Russia
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri