• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


YUSUF'UN MASALI'NI İNSANLIĞIN MASALI OLARAK OKUMAK
(READING YUSUF'S TALE, AS THE TALE OF HUMANITY )

Yazar : Berna Akyüz SİZGEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2
Sayfa : 15-26
5293    10582


Özet
ÖZET İsmet Özel, dünya görüşünü ve yaşam algısını besleyen egzistansiyalist felsefe gereği, insanı, varlığını sorgulamaya ve değerli kılmaya çağırır. Bu çağrıda, eleştiri oklarını sıkça kullanan şairin, Yusuf’un şahsında kimi, niçin eleştirdiği çalışmamızın çıkış noktasıdır. Bulunan cevaplar ve varılan yargılar, okura, İsmet Özel’in hem şiiri hem düşünce dünyası ile ilgili ipuçları vermekte, onun hakkında bilinenlerle ilgili olarak, okuru, kendi vicdanıyla ve aklıyla harekete çağırmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İsmet Özel, Yusuf, masal, varoluş

Abstract
ABSTRACT Ismet Özel calls people to question their existence and make it valuable due to the world view and life perception fostering existentialist philosophy. In this call, the poet, who often uses his criticism, whom and why he criticized as in Yusuf’s personality is also the starting point of this work. The gained answers and the made judgements give clues about Ismet Özel’s poetry and world of his thoughts to the readers, and call the readers with own casuist and mind for action.

Keywords
Ismet Özel, Yusuf, Tale, Existence
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri