• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİNDE YEREL YÖNETİMLER
(LOCAL GOVERNMENT IN THE KYRGYZ REPUBLIC )

Yazar : Ayzat NARMAMBETOVA  Çiğdem AKMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 457-475
387    696


Özet
Coğrafi olarak bir Orta Asya ülkesi olan Kırgızistan, 1991 yılında bağımsızlığını kazanmış ve parlamenter yönetim sistemini benimsemiştir. Bağımsızlığının ilk dönemlerinde devlet organlarının yeniden yapılanması ihtiyacı ve ülkenin ekonomik, sosyal, eğitim, kalkınma vb. alanlarda acil çözüm bekleyen pek çok konunun ortaya çıkması hızlı ve rasyonel kararlar alınmasını gerekli kılmıştır. Reforma ihtiyacı olan önemli alanlardan birisi de yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması olmuştur. 1991 yılında kabul edilen “Yerel Yönetimler İle İlgili Yasa” ile SSCB döneminden kalma aşırı merkeziyetçi yönetim yerine yerel yönetimlere daha çok yetki ve sorumluluk tanıyan âdem-i-merkeziyetçi yönetim sistemine geçiş süreci başlatılmış ve bu süreç hala devam etmektedir. Bu süreç içerisinde yerel yönetimler ile ilgili birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiş ve böylece ortaya çıkan eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı da, Kırgızistan Cumhuriyeti’nde yerel yönetimlerin yapısı, tarihsel gelişimi, mali kaynakları ve sorunlarını ele alarak yerel yönetim sistemlerini farklı yönleri ile ortaya koymaktır. Kırgızistan’ın yerel yönetimler ile ilgili yapması gereken birçok çalışmanın olduğu açıktır. Yerel yönetimlerin merkezden bağımsız bir şeklide özerk bir birim olarak faaliyet göstermesinin hemen gerçekleşebilecek bir şey olmadığını bunun uzun bir süreç olduğunu da anlamak gerekmektedir. Ayrıca ülkenin idari ve bölgesel yapısı yerel yönetimlerin yerel halka yeteri düzeyde hizmet edemediklerini de göstermektedir. Bunun gibi eksikliklerle birlikte bu alanda yoğun çalışmaların devam ettiğini ve yerel yönetimlerin özerkliğini arttırmak için çabalar gösterildiğini de vurgulamak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kırgızistan, Merkezi Yönetim, Yerel Yönetimler.

Abstract
Kyrgyzstan which is a Central Asian country, gained its independence in 1991 and adopted parliamentary system of government. The need of state organs to be restructuring in early periods of independence and emergence of many issues as the economic, social, education, development etc. that need urgent solution, made it necessary to take quick and rational decisions. One of the important areas that needed to be reformed was restructuring of local government. With the “Law on Local Government” signed in 1991, instead of a centrally managed administration dating from the USSR has been started and still continues the process of transitioning to the decentralization, which gave more authority and responsibility to local governments. During this process was realized a lot of legal regulations on local government so have been made some attempts to overcome deficiencies. The aim of this study is to examine the structure, historical development, financial resources and problems of the local government of the Kyrgyz Republic and introduce local government systems in different aspects. The purpose of this study is to demonstrate the different aspects of local government systems in the Kyrgyz Republic by considering the structure, historical development, financial resources and problems of local governments. It is clear that Kyrgyzstan has many work to do with local governments. It is also worth noting that it is a long process that local governments operate as an autonomous unit independent of the center, and that this is not something that can happen immediately. Moreover, the administrative and regional structure of the country also shows that local governments can not serve the local people competently. It is also necessary to emphasize that this field continues to work intensively with such shortcomings and efforts have been made to increase the autonomy of local governments.

Keywords
Kyrgyzstan, Central Government, Local Governments.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri