• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


EDEBİYAT VE MAZİNİN ATİDEKİ İZLERİ: TÜRKİYE-AZERBAYCAN-İRAN
(LITERATURE AND THE TRACES OF THE PAST IN THE FUTURE: TURKEY- AZERBEIJAN- IRAN )

Yazar : Medine SIVRI    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :
362    796


Özet
Bu çalışmada, Nazan Bekiroğlu’nun ilk baskısı Ekim 2012’de Timaş Yayınları’ndan çıkan Nar Ağacı adlı kitabında mazinin atideki izlerinin edebiyata nasıl konu edildiğine bakılacak ve Türkiye-Azerbaycan-İran üçlüsü arasında nasıl bir kültürel ve tarihsel birlikteliğin kurulduğunun izleri tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısıyla sürülmeye çalışılacaktır. Bir üst kültür olan edebiyat aslında toplumların siyasal, kültürel, sosyolojik, tarihsel ve ekonomik ilişkilerine de tutulan bir aynadır. Her ne kadar kurgusal unsurlar içerse de edebiyat bu toplumsal ve insani ilişkilerin harmanlandığı çok önemli bir mutfaktır. Nazan Bekiroğlu söz konusu romanında mekânsal kurgusunu Trabzon-Tebriz-Tiflis-Batum-Bakü-İstanbul hattı üzerine oturtmuş ve eş zamanlı olarak farklı mekânlarda gelişen olay kurgularını birbirinin içine yedirerek şiir tadında bir dille anlatmıştır. Romanın anlatı zamanı Balkan Savaşları ile I. Dünya Savaşı yıllarını kapsamaktadır. Trabzon’da üniversitede bir akademisyen olduğunu anladığımız anlatıcı, Tebriz’de doğup yolu belli nedenlerle Türkiye’ye çevrilen, meşhur bir halı tüccarı Mirza Han’ın oğlu olan dedesi Settarhan’ın izini bu üç ülke üçgeninde belli zamanlarda gerçekleştirdiği ziyaretlerle sürmeye çalışır. Bu sürülen izde, kendi köklerine ulaşır, aile bağlarını yeniden kurmaya çalışır, hazin aşk öykülerine şahitlik eder ve iki büyük savaşın alt üst ettiği korkunç yaşantıları, muhacirliği, tehciri tüm çıplaklığı ile görür. Savaşı ve savaşın neden olduğu olağanüstü koşulları, olumsuz sonuçlarını sorgular. Çok uluslu, çok kimlikli, çok dilli ve farklı inançların harmanlandığı bu romanda yazar, aşkı zemine koyarak bizi masalsı bir yolculuğa çıkarır ve tarihe tanıklık etmemizi ve kendimizi yeniden sorgulamamızı sağlar.

Anahtar Kelimeler
Nar Ağacı, Nazan Bekiroğlu, Türkiye, Azerbaycan, İran

Abstract
This study deals with Nazan Bekiroğlu’s Pomegranate Tree, first published by Timaş Publications in 2012, in terms of understanding how the traces of the past evolved into the present in literature. The study will also analyse the establishment of historical and cultural connections between Turkey, Azebaijan and Iran from historical and sociological perspectives. Literature, which is a supra culture, is in fact a mirror to the political, cultural, sociological, historical and even economic relationships between different societies. Even though literature is mostly fictional, it is at the same time a melting pot for social and humanitarian relationships. Nazan Bekiroğlu has put the setting in this novel through an area among Trabzon-Tebriz-Tiflis-Batum- Bakü-İstanbul and interchangably narrated episodes developed synchronically in different settings in a poetic language. The fictional time in the novel covers the years between the Balkan Wars and The World War I. The narrator, whom we understand that is an academician in a university in Trabzon, tries to find out who Settarhan, his grandfather, born in as the son of Mirza Khan,a famous merchant, and started to live in Turkey somehow was through the visits he made to these three countries. The narrator in his long journey learns his family’s origins, tries to establish family ties again, witnesses sorrowful love stories and the perished lives due to emigration and forced emigration following these two wars. He questions various problems caused by war. Bekiroğlu takes her readers to a magic journey which welcomes a love story in its center through her novel in which such concepts as multiculturalism, multinationalism, and multilingualism are brought and together and questioned.

Keywords
Pomegranate Tree, Nazan Bekiroğlu, Turkey, Azerbeijan, Iran
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri