• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


SAPMA EKSENİNDE GÜNLÜK DİL VE ŞİİR DİLİ ETKİLEŞİMİ
(DEVIATIONS EFFECTS ON THE INTERACTION BETWEEN DAILY LANGUAGE AND POETRY LANGUAGE )

Yazar : Erol GÖKŞEN  Soner AKPINAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 432-442
481    884


Özet
Edebî türler içinde şiirin diğer türlerden temel farkı her şeyden önce çok-anlamlılık yaratmak ve anlam yoğunlaşması sağlamaktır. Bu durum şiir dilinin günlük ya da bilimsel dilden ayrılma zorunluluğunu doğurur. Şiir dili çok anlamlılık yaratabilmek adına çeşitli yöntemler dener. Bunların en başında gelen ise sözcüklerin sözlük anlamlarının dışında kullanılıp çağrışımsal gücünden yararlanmaktır. Bu noktadan hareketle şair, yeni sözcükler üretir, bilinen sözcükleri değiştirebilir, sözdizimini bozabilir, kısacası ulaşmak istediği anlam doğrultusunda dili istediği gibi kullanabilir. Böylesine bir yaklaşım bilinçli yapılan bir tercihin ürünü olduğu için dil değişime uğrar. Bu ise sapma olarak adlandırılır. İncelemede şairlerin ürettiği sözcüksel sapmaların diğer şairler, yazarlar tarafından da kullanılıp kullanılmadığı, günlük dilde bu sapmaların yayılma derecesinin ne olduğu sorularına cevap aranacak ve bu anlamda sapmaların dilde bir zenginleşmeye mi yoksa bozulmaya mı yol açtığı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
şiir, şair, sözcüksel sapma

Abstract
The basic difference from other types of literary genres the poem first and foremost is to concentrate a lot significance and meanings. In this case, the discourse of the poetry must be different from the discourse of science. Poetry discourse try to some technics to create the connatative. Most of them is that at the beginning of words out of the dictionary meanings is drawing upon the power associative. From that point on, poet, produces new words, change the known words, deform the syntax, shortly, uses the language as it wants. Such an approach as a conscious choice changes the language. This is referred to devience. In this review the question of lexical deviations produced by the poets whether used by other poets and what is the propagation of deviations will be answered. In this sense, the problem of deviations develops or deform the language will be examined.

Keywords
poem, poet, lexical deviations.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri