• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK MİZAH: SOSYAL MEDYADA SPOR TEMALI ‘CAPS’ KÜLTÜRÜ
(HUMOR AS A COMMUNICATION TOOL: SPORTS-BASED 'CAPS' CULTURE ON THE SOCIAL MEDIA )

Yazar : Yalçın KAHYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 1020-1030
351    1397


Özet
Gülme, farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir reflekstir. Mizah, gülmeye neden olan bu nedenlerden sadece biridir. Mizah bir yandan olayların komik, çelişkili ve alışılmadık yanlarını yansıtırken diğer yandan da insanı düşündürür ve güldürür. Bu yönüyle mizah, durumlar arasındaki çelişkilerin açığa çıkarılması pratiğine dayanmaktadır. Bu bağlamda mizahın en çok kullanıldığı alanlardan birini de sosyal medya oluşturmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri insanlara, düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları olanaklar yaratan, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır. Sosyal medya olarak adlandırılan bu sanal ortam, kullanıcı tabanlı olmasının yanında kitleleri ve insanları bir araya getirmesi ve aralarındaki interaktif etkileşimi arttırması bakımından önem taşımaktadır. Özellikle sosyal medya kullanıcılarının düşüncelerini güldürmek, eleştirmek ve görüş bildirmek için aktardıkları elektronik araçlardan biri de “caps” olarak adlandırılan görsellerdir. Bu çalışmada özellikle spor konulu mizahi capslerin içerik ve söylem analizi yapılarak bu capslerin sosyal medyadaki açık ve kapalı işlevlerine dikkat çekilecektir.

Anahtar Kelimeler
Gülme, Mizah, Sosyal Medya, Caps, Spor.

Abstract
Laughter is a reflex that occurs due to different causes. Humor is just one of the reasons for laughing. Humor, on the one hand, reflects the funny, contradictory, and unusual aspects of events, while at the same time it makes people think and laugh. In this sense humor is the act of revealing contradictions between situations. In this context social media is one of the most used areas of humor. New communication technologies are a medium which people share ideas and discuss. Social media also creating opportunities for people to share their thoughts and works. This virtual environment, called as social media, is important because not only it is user-based, but also because it brings together people and enhances interactive interaction between them. One of the tools, called ‘memes’, used by people to criticize, cheer and comment on their thoughts via social media. In this study, content and discourse analysis of humorous capsules, especially sports, will be done. Then capsules will be highlighted in open and closed functions in social media.

Keywords
Laughter, Humor, Social Media, Memes, Sport
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri