• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÇİZGİ DİZİLERDE GELENEKSEL MÜZİK KULLANIMINA UYGULAMALI HALKBİLİMİ PENCERESİNDEN BİR BAKIŞ
(A REVİEW WİTHİN THE SCOPE OF APPLİED FOLKLORE ON USİNG TRADİTİONAL MUSİC İN THE ANİMATED CARTOON )

Yazar : Süleyman FİDAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 974-984
380    1029


Özet
Televizyon, yayın hayatına başladığı ilk dönemden itibaren, radyo yayıncılığının deneyiminden de yararlanarak her seviyeye uygun ve farklı işlevleri bulunan programları izleyicilere sunmaktadır. Bu program formatlarından biri de eğlence, eğitim ve kültürel aktarım işlevleriyle çocuklara yönelik yayınlanan çizgi filmlerdir. Çizgi dizi ve animasyonların aslî unsurları metin, görsellik ve sesten oluşmaktadır. Ses öğesinin yerleştirilmesinde ise yoğunluklu olarak müzik kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı çizgi filmlerinde müzikle birlikte diyaloga da yer verilmektedir. İzleyici grubunun dikkatini çekmek, mesajları vurgulamak, duyguları tamamlamak, görsellerinin algılanmasını kolaylaştırmak, sürükleyiciliği sağlamak, filmle müzik birlikteliğini gerçekleştirebilmek gibi birçok işlevi yerine getirmek için çizgi dizilerde müzik kullanılmaktadır. Çizgi dizilerde kullanılan müzik, ana tema müziği, fon, jenerik ve efektler gibi farklı tarzlarda değerlendirilmektedir. Çocuklara yönelik tematik kanalların açılmasıyla ve yeni teknolojik imkânlarla yerli yapım animasyonlar artmış; geleneksel müzik söz, ezgi, çalgı, bağlam gibi unsurlarla bu yapımların içine yerleştirilmiştir. Bu uygulamalarla kültürel aktarım, geleneksel kahramanların güncele taşınması, ardıl ürünlerle yeni kültürel ekonomik alanlar oluşturması sağlanmaktadır. Bu çalışmada, son dönemde Türk televizyonlarında yayınlanan çizgi filmler gözlem ve içerik çözümleme teknikleriyle incelenmiş ve tespit edilen çizgi filmler, geleneksel müzik kullanımı bağlamında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkü, halk müziği, animasyon, Pepee, kültürel aktarım.

Abstract
TV programs which appeal to people of all ages and have certain functions have been broadcasted by utilizing the experience of radio broadcasting since the television began its broadcasting life in Turkey. One of these TV program kinds is the animated cartoon which has been broadcasted for children and has certain functions, such as entertainment, education and cultural transmission. The primary components of the cartoons and the animated films are text, visuality, and sounds. As some cartoons consist of mere music (soundtrack) without dialogues, in the others, dialogues are occupied along with the music. Music is utilized in the cartoon for certain functions, such as arresting the audience’s attention, emphasizing the purpose, expressing emotions, facilitating of perception of the visuals, and providing action to the scenario. There are four types of music used in the animated cartoons: the theme, background music, credits, and sound effect. These have started to have the characteristics of traditional Turkish music in terms of lyrics, tune, and instrument since thematic tv channels for children emerged. These new tv channels allow of new cultural-economic resources, such as cultural transmission, carrying traditional heroes to the contemporary media, serial production based on folkloric products. In this study, current animated cartoons on Turkish television are analyzed through observation and content analysis method and these cartoons are evaluated in the context of using of traditional Turkish music.

Keywords
Ballad, folk music, animation, Pepee, cultural transmission.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri