• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KAMU ÇALIŞANLARINDA İNTERNETSİZ KALMA KORKUSU (NETLESSFOBİ): ISPARTA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
(NETLESSPHOBIA OF PUBLIC OFFICERS: A STUDY IN ISPARTA PROVINCE )

Yazar : Elvettin AKMAN  Murşit IŞIK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 20-37
765    1209


Özet
İnternet, bilgiye daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmak, insanlar arasında iletişimi kolaylaştırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. İnsanlara çevrimiçi ortamda düşünce ve fikirlerini ifade etme ve tercihlerini sunma imkânı yaratan sosyal medya da, internetin gelişmesi ile beraber yaygınlaşmıştır. Facebook, Twitter ve İnstagram gibi pek sosyal ağ aracılığı ile vakit geçirme alışkanlığının oluşması, enerji harcamadan ve kıyaslama yapma imkânı elde etme imkânı da bulunan çevrimiçi alışveriş olanaklarının artması, kamu kurumlarına ilişkin pek çok iş ve işlemin e-devlet ya da e-belediye hizmetleri aracılığı ile yapılıyor olması ve e-bankacılık uygulaması ile parasal işlemleri zaman ve mekân farkı gözetmeksizin yapabilme fırsatının oluşması hayatımıza katılan internete bizleri bağımlı kılmaktadır. İnsanların hayatını kolaylaştıran oldukça fazla yönü bulunmasına rağmen bilişim teknolojilerindeki gelişmeye bağlı olarak internetin ve internet ile birlikte ortaya çıkan sosyal medya araçlarının zamanla kullanımının yaygınlaşması bir bağımlılık haline gelmesine yol açmıştır. Bu durum şüphesiz iş, aile ve sosyal hayatta birçok soruna yol açtığı gibi internetten yoksun kalma hali kişileri psikolojik açıdan etkilemektedir. Çalışmada bilgisayar, tablet ve cep telefonları aracılığı ile günlük yaşamımızın bir parçası haline gelen internet kullanımının kamu çalışanları üzerindeki etkisinin “internetsiz kalma” korkusunun Isparta ilinde kamu kurumlarında araştırılması ile ortaya konulması amaçlanmıştır. Yapılan saha araştırması neticesinde sosyal medya kullananlarla kullanmayanlar arasında ve katılımcıların eğitim düzeyi ile gelirleri arasında internetsiz kalma korkusu açısından anlamlı bir ilişkiye rastlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İnternet, İnternetsiz Kalma Korkusu, Kamu Çalışanları, Isparta.

Abstract
Internet has emerged to reach information easier, faster and safer and to facilitate the communication between people. Social media enabling individuals to express their opinions and ideas on an online platform has become widespread with the development of internet. The occurrence of the habit of spending time on various social media accounts such as Facebook, Twitter and Instagram, increasing online shopping providing shopping without wasting your energy and comparison, conducting various processes and tasks related to the public institutions through the services of e-government or e-municipality, having the opportunity to make monetary transactions via online e-banking regardless of time and place difference has made us addicted to the internet that joined our lives. Although it has many features facilitating people’s lives, the widespread use of social media tools emerged through internet with the developments in informative technologies has led to an addiction. Undoubtedly, this situation has led various problems in work, family and social life as well as affecting the individuals psychologically. The aim of the study is to present the effects of the use of internet which has become a part of our daily lives by means of computers, tablets and mobile phones on public officers by examining the netlessphobia in the public institutions in the province of Isparta. As a result of the field research a significant relation in terms of netlessphobia was found between those who use social media and those who do not use social media according to the education level and incomes of the participants.

Keywords
Internet, Netlessfobia, Public Officers, Isparta.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri