• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ROMANTİK ŞAİRDEN MELANKOLİK OKURA: AHMET MİTHAT EFENDİ VE HÜSEYİN RAHMİ’NİN ŞİİR OKUYAN KADINLARI
(MELANCHOLİC READİNG BY ROMANTİC POET: WOMEN READİNG POETRİES OF AHMET MİTHAT EFENDİ AND HÜSEYİN RAHMİ )

Yazar : Bahanur Garan GÖKŞEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 175-186
659    906


Özet
Şiir, insanı hayalden hayale sürükleyen, okuru kolaylıkla tesir altına alabilen, en eski edebî türlerden birisidir. Türk edebiyatında okuduğu romandan etkilenip hayalî bir dünyada yaşayan ve eylemlerini bu romanlardaki karakterler gibi şekillendirmeye çalışan kadın okur figürleri olduğu gibi konusu şiir olan romanlarda okuduğu romantik şiirlerinden etkilenen kadın figürleri de vardır. Bu kadın figürlerinin hayal ve melâle sürüklendiği, şiirin ahlakî olarak kadınlara zarar verdiği düşüncesiyle bilhassa erkek yazarların romanlarında romantik şiir, uzak durulması gereken, tehlike arz eden bir edebi tür olarak gösterilmiştir. Zira aşk ve hayale sürükleyen romantik şiir kadın okuru duygusal olarak etkilediğinden onların yataklara düşerek hastalanmasına sebep olmakta, dahası bu kadın figürleri şiir okuyan erkeğe âşık olarak acı çekmektedir. Hatta okuduğu şiirlerle hayalî bir dünya yaratıp, bu dünyada âşık olup, beklediği karşılığı bulamayınca intihara sürüklenen kadın okurlar bile vardır. Bu durum da şiirin etkisi ne kadar yüksek, ne kadar kuvvetli bir edebî tür olduğunu göstermesi bağlamında önemlidir. Bu kadın figürleri Ahmet Mithat Efendi ve Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi yazarlar tarafından eleştirel bir tavırla yansıtılarak okura sunulmakta, olumsuz örnekler olarak gösterilmektedir. Bu makalede Ahmet Mithat Efendi’nin Felsefe-i Zenân, Felâtun Bey ile Râkım Efendi ve Fatma Aliye ile birlikte yazdıkları Hayal ve Hakikat adlı eserleriyle Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Son Arzu romanından hareketle romantik şiirden etkilenen kadın figürü incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Türk romanı, şiir, kadın okur, romantizm, melankoli

Abstract
Poetry is one of the earliest literary genres that can drag a human being from imagination to imagination and easily influence the readers. There are female figures that influenced by the romantic poetries of novels written in Turkish languages and living in imaginary world accordingly. They also try to shape their way of living like the characters of novels. Romantic poems of male writers' novels have been portrayed as a dangerous literary genre that must be avoided, especially when these female figures are dragged with imagination and melancholy. Poetry is morally damaging women. Romantic poetry that drags to love and dreams, emotionally affects women readers, it causes them to fall into bed and become ill. Moreover these women figures suffer from man reading love poetry for them. There are even female readers, who created a fantasy world with poems that they have read, who fell in love with this world and committed suicide because of not getting what they are expecting. This is also important that shows how high the poetry effect is, and how strong the literary genre is. These female figures are presented as a negative example to readers with the criticism of writers like Ahmet Mithat Efendi and Hüseyin Rahmi Gürpınar. In this article, the female figure influenced by romantic poetry inspired by Hüseyin Rahmi Gürpınar's novel Son Arzu as well as Ahmet Mithat Efendi's works called Felsefe-i Zenân, Felatun Bey, and Râkım Efendi and together written by Fatma Aliye Hayal ve Hakikat will be examined.

Keywords
Turkish novel, poetry, woman reader, romanticism, melancholic.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri