• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKMANCA VE KELİME TÜRLERİ: KELSTERBACH ÖRNEĞİ
(DEUKİSCH AND WORD TYPES: THE KELSTERBACH EXAMPLE )

Yazar : Meryem ARSLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 613-631
520    867


Özet
Almanya’daki Türklerin Türkçe başladıkları bir cümleyi Almanca; Almanca başladıkları bir cümleyi de Türkçe devam ettirmeleriyle oluşmuş yarı Türkçe yarı Almanca anlatımlar, Türkçe ve Almanca dil adlarının birleşimiyle oluşturulan ve bu karma kullanıma atıfta bulunan Türkmanca (< Turkish+Deutch) veya Deukisch (

Anahtar Kelimeler
Karma dil, kod değiştirme, kelime türleri, Almanca-Türkçe karma dil kullanımı, Türkmanca, Deukisch

Abstract
The half-German, half-Turkish expressions that were formed by the Turks in Germany continuing a sentence in German that they started in Turkish and vice versa began to be expressed as the mixed language name Deukisch (

Keywords
Mixed language, code-switching, types of words, Türkmanca, Deukısh
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri