• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YARI YARDIMCI FİİLLER
(SEMI-AUXILIARY VERBS IN TURKISH )

Yazar : Sertan ALİBEKİROĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 1140-1147
502    964


Özet
Türkçede fiiller, bir iş, oluş ve durum bildirmek, kısacası hareketlerin adlarını karşılamak için kullanılan sözcüklerdir. Genel olarak hareketlerin adlarını karşılamakla birlikte kimi fiiller isim cümleleri, birleşik çekimler ya da birleşik fiil yapılarında yardımcı fiil olarak kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinde isim cümleleri ve birleşik çekimlerde i- cevher fiilinin; fiil + zarf-fiil + tasvir fiili şeklindeki birleşik fiil yapılarında -(A)bil-, -(I)ver-, -(A)yaz-, -(A)kal- vb. fiillerin; isim + yardımcı fiil kuruluşundaki birleşik fiil yapılarında ise ol-, et-, eyle-, kıl- vb. fiillerin kullanıldığı görülmektedir. İsim + yardımcı fiil şeklindeki birleşik fiillerin kuruluşunda kullanılan ol-, et-, eyle-, kıl- fiillerinin sözlük anlamları, asıl fiillerde olduğu gibi açık değildir. Birleşik fiil kuruluşunda da birer yapım eki gibi görev görürler bu nedenle de (asıl) yardımcı fiiller olarak adlandırılırlar. Asıl yardımcı fiillerin yanı sıra sözlük anlamları açık olan kimi fiillerin de, Türkiye Türkçesinde, isim + fiil kuruluşundaki birleşik fiil yapılarında kullanıldığı görülmektedir. Bu fiillerin temel özelliği sözlük anlamlarındaki açıklıktır. Genel bir kabul görmemekle birlikte kimi Türk Dili çalışmalarında bu fiillere yer verilmiş, örneklendirilmiş ve bunlar, asıl yardımcı fiillerden farklı oldukları belirtilmek için, yarı yardımcı fiil olarak adlandırılmışlardır. Bu çalışmada isim + yardımcı fiil şeklindeki birleşik fiil kuruluşlarında yardımcı fiil olarak görev alan kimi asıl fiiller (yarı yardımcı fiiller) üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkiye Türkçesi, birleşik fiil, yardımcı fiil, yarı yardımcı fiil

Abstract
In Turkish, verbs are words that are used to declare a work, a being, a situation and a situation, in short, to meet the names of movements. In general, as well as meeting the names of movements, certain verbs are used as auxiliary verbs in noun clauses, or compound verb constructions. In Turkis noun phrases and united photographs, (A) bil-, - (I) ver-, - (A) yaz-, - (A) kal- , and so on in compound verb constructions of verb + adverb-verb + verbs; Noun + auxiliary verb is a compound verb in the formation of a verb, ol-,et-, eyle-, kıl-, acts seem to be used. It is not clear that the lexical meanings of the verb, the ol-,et-, eyle-, kıl -, and the verb that are used in the formation of the compound verbs in the form of name + auxiliary verb are in fact the actual verb. In the case of a unified deed, they are also called (auxiliary) auxiliary acts because they act as production forces. In addition to the main auxiliary acts, some of the pronouns with clear meanings appear to have been used in Turkish in conjunction with compound constructions in the name + verb establishment. Although not generally accepted, some of these Turkish dialects have been included in these studies and they have been called semi-auxiliary verbs in order to indicate that they are different from the original auxiliary verbs. In this study, some actual verbs (semi-auxiliary verbs) that act as auxiliary verbs in compound verb forms in the form of name + auxiliary verb have been emphasized.

Keywords
Turkish, compound verb, auxiliary verb, semi-auxiliary verbs
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri