• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ANKARA ÇUBUK KÖYLERİNDE GELENEKSEL GELİN GİYSİLERİ
(ANKARA ÇUBUK KÖYLERİNDE GELENEKSEL GELİN GİYSİLERİ )

Yazar : H.Nurgül BEGİÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 1113-1131
496    898


Özet
Bir topluma farklı kimlik kazandıran ve onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerin başında “gelenekleri” gelmektedir. Gelenekler toplumda uzun yıllar yaşamın içinde yer alarak kalıcı hale gelirler. Kuşaktan kuşağa aktarılarak kültürel zenginliklerin parçası haline dönüşürler. Yaşamsal ihtiyaçların başında gelen giyim-kuşam da zaman içerisinde başka işlevler de yüklenmiştir. Giyilen giysiler; kişilerin toplumdaki konumlarının, ekonomik ve sosyal statülerinin yanı sıra medeni durumları ve etnik kimlikleri hakkında da bilgi verir. Giysinin rengi, süslemesi, kumaş ve dikim özellikleri bize bu konuda ipuçlarını sunar. Başlangıçta örtünerek doğa koşullarından korunmak için kullanılan giyim eşyaları zaman içerisinde sosyal, kültürel ve dini değerlerden etkilenerek bölgesel ve milli özellikleri yansıtmıştır. Türkler de Orta Asya’dan Anadolu topraklarına uzanan tarihsel süreçte sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik şartlarına uygun giyim tarzlarını oluşturmuşlardır. Bu bağlamda Anadolu insanının kültürel zenginliğini yansıtan ve özel günlerde kullanılan gelin giysileri her toplulukta özeldir. Bu makalede Çubuk yöresi Alevi köylerinde 1925-1970 yılları arasında düğünde daha sonra cem törenlerinde giyilen geleneksel gelinlik incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Çubuk, geleneksel giysi, kültür, gelin

Abstract
Tradition is among the first features that give an identity to a community and differentiate it from the others. Tradition becomes permanent in society through years. They become a part of the cultural wealth as they’re handed down from generation to generation. Clothes, one of the primary needs of humankind, has had other functions too throughout history. Clothes give messages about people’s social classes, their social and economic statues in the society and also about their belief, civil and ethnic identities. The colour, model, adornment, fabric and other features of clothes give important clues on different subjects. Clothing items which were then used to be protected from the natural conditions have begun to reflect regional and national characteristics of a community as they’re influenced by the social, cultural and religious values over time. Turks too formed clothing styles that fit the socio-cultural and socio-economic conditions in the historical process extending from Central Asia to the Anatolian lands. In this context, wedding dresses reflecting the cultural richness of Anatolian people and used in marriage ceremonies are unique in every community. In this declaration, traditional wedding dresses worn in whirling ceremonies at the weddings between 1925-1970 in the Alevi villages of Çubuk will be examined.

Keywords
Keywords: Çubuk, traditional clothes, culture, brıde
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri