• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


UYGURLAR VE T’ANG HANEDANLIĞI ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİLER VE ELÇİLER
(DIPLOMATIC RELATIONS AND AMBASSADORS BETWEEN THE UYGHURS AND T’ANG DYNASTY )

Yazar : İbrahim ONAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 501-519
505    1137


Özet
Bu çalışma Orhun Uygur Kağanlığı ile Çin de bulunan T’ang Hanedanlığı arasındaki diplomatik ilişkileri ve elçileri konu edinmektedir. Uygurlar ve T’ang lar arasındaki diplomatik nitelikte ilişkiler henüz I. Gök Türk Hakanlığı zamanında kurulmuştur. Bu ilişkiler Uygur ve T’ang’lar bakımından faydalı görünse de Gök-Türkler için zararlı ve yıkıcı olmuştu. Gök-Türk Hakanlığının yine Uygurlar eliyle yıkılmasından sonra, bu ilişkiler hızlandı ve gelişti. Bu konuda özellikle Çin’de başlayan An Lu Shan isyanı, Uygur ve T’ang ilişkileri bakımından bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarihten sonra iki ülke ilişkisi konusunda Uygurların hakim tavrı dikkat çekmektedir. Bu isyan sonrası büyük güç kaybına uğrayan T’ang bir daha eski gücüne kavuşamamıştır. Bundan sonra Uygur- T’ang ilişkileri bakımından iktisadi kazançların başı çektiği bu süreçte, elçilik faaliyetleri siyasi ve sosyal konuları da içermiştir. Genel olarak hediye- haraç sunulması, ticaret isteği, isim ve unvan verilmesi, ölüm sonrası taziye, taht değişiklikleri gibi pek çok konuda iki ülke arasında elçiler faal olmuşlardır. Gönderilen elçilerin kimliği ve sayısı da ilişkilerin niteliği bakımından önemlidir. Yine Çin vasıtasıyla Uygur ülkesine giren Maniheizm’in, Uygur –T’ang ilişkilerinde etken olarak yer aldığı anlaşılmaktadır. Uygur - T’ang ilişkilerinde, Uygur Hakanlarına eş olmak için T’ang sarayından gelen hakiki prenseslerin varlığı görülmektedir. Bu sebeple oluşturulan konvoylarda da T’ang ailesine mensup hanedan üyelerinin varlığı görülmektedir. Bu ilişkiler pek çok açıdan hem Uygurlar hem de T’anglar bakımından olumlu veya olumsuz süreçlere neden olmuştur. Siyasal duruma bağlı olarak Çin’de taşkınlık yapan Uygur elçileri olduğu gibi, bazı zamanlar da Çin’in bu elçileri- tüccarları öldürdüğü tarihi vakıalar da bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Uygur, T’ang, Diplomasi, Elçi, Tüccar,

Abstract
In this study, the diplomatic relations and ambassadors between the Orkhon Uygur Khanate and the Tang Dynasty of China were discussed. The diplomatic relations between the Uyghurs and T’angs were established in the period of I. Gokturk Khanate. These relations, although it seems beneficial for Uyghurs and T’angs, they were harmful and destructive for Gokturks. After the collapse of the Gokturk Khanate by the Uyghurs, these relations accelerated and developed. Particularly the An Lu Shan rebellion, which began in China, was a turning point in regard to Uyghurs - T’angs relations. After this, the dominant position of Uyghurs in the relationship between the two countries draws attention. Following this rebellion, the T’ang suffered a great loss of power and could not regain its former power. Then, in this process in which economic gains in terms of Uighur-T'ang relations came forward, embassy activities cover political and social issues. In general, ambassadors have been active between the two countries on many issues such as giving gift-tribute, willingness to trade, granting name and title, post-mortal condolences, and throne changes. The identity and number of the ambassadors sent are also important in terms of the significancy of the relations. It is also understood that Maniheism, which entered into the Uyghur country through China, had influence in the Uyghur-T'ang relations. In the relations between Uyghur and T’ang, It is understood that the original princesses from T’ang Palace wanted to be the wife of Uyghur Han. For this reason, there are also members of the T’ang family members in the convoys formed. These relations have led to positive or negative situations in terms of Uyghurs and T’angs relations. Depending on the political situation, there were some Uyghur ambassadors who created an uproar in China, and there were times when China had killed these ambassadors and merchants.

Keywords
Uyghur, T'ang, Diplomacy, Ambassador, Merchant
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri