• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 1

   

  Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


  DUYURU 2

  Dergimizin haziran sayısı editörlüğünü Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine YILMAZ yapmaktadır.

   


YÖNETİMİN YENİ YÜZÜ: Z KUŞAĞININ YÖNETİM TARZI ALGISI VE BEKLENTİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE NEW FACE OF MANAGEMENT: AN INVESTIGATION ON THE PERCEPTION AND EXPECTATION OF THE MANAGEMENT STYLE OF Z )

Yazar : Murat KARAÇETİN  Leyla AKBAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 239-255
163    376


Özet
Yönetim, insan ve insan dışında kalan tüm kaynakları, mümkün olan en iyi şekilde bir araya getirip, bu kaynaklardan örgütsel hedefler doğrultusunda en iyi şekilde faydalanma sanatı ve bilimi olarak tanımlanabilir. Hızla değişen ekonomik düzen, birçok alanda olduğu gibi yönetim alanında da çeşitli yenilikler gerektirmektedir. Bu gerekliliklerin başında da sürekli değişen ve gelişen düzene ayak uydurabilecek insan kaynağı gelmektedir. Bu rekabet ortamında zamanın şartlarına ve gelişimin hızına ayak uydurmak, zamanı anlayan ve zamanın gerekliliklerini kavrayan insan kaynağıyla mümkündür. Bu beklentiye uygun insan kaynağı da, son dönemlerde gerek mekanik zekâları gerekse hızlı ilerleyen algı düzeyleriyle dikkatleri üzerine çeken gençlerden oluşan Z kuşağından sağlanabilir. Bu araştırmada amaç, yaşları itibariyle, eğitimlerini tamamlayarak yönetimde yeni dönemin söz sahibi olacağına inanılan bu kuşağın bireysel özellikleri doğrultusunda yönetim tarzı algısını belirlemek ve bu kuşağın yönetim kademesine karşı oluşan beklentilerini tespit etmektir. Bu araştırma ile bahsi geçen Z kuşağı üyelerinin yönetim kavramı ve yönetim felsefesine yönelik düşünceleri belirlenerek, kuşak üyelerine yönetim kademesi ile ilgili jenerasyon yapılarına uygun öneriler sunulacaktır. Araştırma sonucunda otokratik yönetim tarzının Z kuşağı tarafından benimsenmediği ve beklentiler arasında sonuncusu olduğu söylenebilir. Babacan yönetim tarzı, demokratik yönetim tarzı sonrasında katılımın en çok gerçekleştirildiği bir boyut olarak belirlenmiştir. Yönetim tarzı boyutlarının ortalama ve standart sapma değerlerinin analizinde de en yüksek ortalama demokratik yönetim tarzını işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yönetim, Kuşaklar, Z Kuşağı, Yönetimde Z Kuşağı

Abstract
Management can be defined as the art and science of bringing together all resources, except human beings and human beings, in the best possible way and making the best use of them in the direction of organizational goals. Rapidly changing economic order requires many innovations in the management field as well as in many areas. At the beginning of these requirements is a human resource that can keep up with the ever-changing and evolving landscape. In this competitive environment it is possible to keep pace with the conditions of time and the pace of development with the human resource that understands the time and understands the requirements of the time. The appropriate human resource can also be obtained from the younger generation of young people who have recently attracted attention with their mechanical intelligence and perceived level of perception. The purpose of this research is to determine the perception of the management style in the direction of individual characteristics of this generation which is believed to have the promise of the new era in management by completing their education by their ages and to determine the anticipations that are against the management level of this generation. With this research, the opinions about the management concept and management philosophy of the Z generation members who are betting will be determined and suggestions will be presented to generation members regarding the management stage and the related generation structures. At the end of the research, it can be said that autocratic management style is not adopted by Z generation and it is the last one among the expectations. Easygoing management style was determined as a dimension of participation after the democratic management style. In the analysis of the average and standard deviation values of the management style dimensions, the highest mean democratic management style is pointed out.

Keywords
Management, Generations, Z-Zone, Z-Zone In Administration
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri