• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


JOHN KENNETH GALBRAİTH’İN İKTİSADİ ANALİZİNDE BOLLUK TOPLUMU, TÜKETİCİ EGEMENLİĞİ VE SOSYAL SORUNLAR
(AFFLUENT SOCİETY, CONSUMER SOVEREİGNTY AND SOCİAL PROBLEMS İN THE ECONOMİC ANALYSİS OF JOHN KENNETH GALBRAİTH )

Yazar : Anıl BAŞARAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 90-105
495    879


Özet
Bu çalışmanın amacı, Galbraith’in mevcut iktisadi anlayıştan kaynaklandığını iddia ettiği sosyal sorunları içeren Bolluk Toplumu analizindeki temel kavramsal çerçeveyi incelemek ve bu analizde ulaşılan sonuçları değerlendirmektir. Galbraith özellikle, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızlı bir üretim artışı sürecine giren Amerikan toplumunun yaşadığı iktisadi dönüşümleri analiz etmiştir. Galbraith’in bu analizinin özünde; İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika’da biriken zenginlik, tüketim, üretim ve sosyal dengesizlik gibi konular yatmaktadır. Amerikan ekonomisi ve toplumuna yönelen eleştirilerden oluşan Bolluk Toplumu analizi, hem iktisadi hem de sosyolojik gözlemleri içerisinde barındırmaktadır. Bolluk Toplumu analizinde zenginlikten kaynaklı bir iyimserlik ve ardından zenginliğin düşüşüyle ortaya çıkan birikim ve bölüşüm sorunlarından doğan bir kötümserlik sezilmektedir. Bolluk Toplumunda iktisadın en temel sorunlarından birisi olan kıtlık çözülebilmiştir ama artan zenginliğin yapay isteklere yönlendirilmesiyle beraber olumsuz bir durumla karşılaşılmıştır. Üretim, tüketim ve bölüşüm gibi ana iktisadi meseleler üzerinde yoğunlaşan Galbraith, Amerikan ekonomisinin o dönemde içinde düştüğü bu olumsuz durumu sorgulamaktadır. Galbraith’e göre yerleşik iktisat teorisi ise bu durumu açıklayabilmekten uzak kalmakta ve dolayısıyla Amerikan ekonomisine farklı bir açıdan yaklaşmak gerekmektedir. Galbraith’in Bolluk Toplumu analizinde yer alan geleneksel akıl, bağımlılık etkisi ve tüketici egemenliği eleştirisi ise önerilen bu farklı yaklaşımın unsurlarıdır.

Anahtar Kelimeler
Bolluk toplumu, geleneksel akıl, tüketici egemenliği, sosyal dengesizlik, bağımlılık etkisi.

Abstract
The main aim of this study is to examine the conceptual framework of Galbraith’s analysis in Affluent Society which claims that the view of mainstream economic theory at his time was the source of many social problems. Galbraith has analyzed the economic transformations, American society went under, especially following the massive economic breakthrough during and after World War II. The core of issues of the analysis of Galbraith are accumulation of wealth, consumption, production and social imbalance in America after the Second World War. The analysis in “Affluent Society” comprises of criticism of American economy and society in terms of sociological and economical observation and data. The analysis echoes of periods of optimism due to increasing wealth and a pessimism due to following slowdown and problems of distribution and accumulation of wealth. The scarcity of the resources was not an issue anymore but these abundant wealth was diverted for meeting the artificial (want creation) desires, and was the cause of a negative outlook of the society. This negative outlook is analyzed in terms of core economic problems such as production, consumption and distribution. Galbraith claims that the mainstream economic theory is incapable of explaining this situation and a new perspective is required. His core analytical tools, conventional wisdom, dependence effect and his criticism of the notion of consumer sovereignty are elements of his alternative approach.

Keywords
Affluent society, conventional wisdom, consumer sovereignty, social imbalance, dependence effect.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri