• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


RUS GEZGİN P.A. ÇİHAÇOV’UN TÜRKİYE MEKTUPLARI ESERİNDE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA YAŞAYAN HALKLAR
(THE NATIONS LIVING IN THE OTTOMAN EMPIRE IN THE WORK OF “LETTERS ON TURKEY” BY PYOTR ALEXANDROVICH CHIKHACHOV )

Yazar : İlsever RAMİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 106-113
364    677


Özet
Altaylar ve Türkiye üzerine yaptığı bilimsel faaliyetler ile dünya çapında ün kazanan Rus bilim insanı Pyetr Aleksandroviç Çihaçov’un (1808-1890) Türkiye ile ilk tanışması 1835 yılında gerçekleşir. 1847-1858 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’na yaptığı geziler sonucunda sekiz ciltlik Asie Mineure (Anadolu) çalışması yayımlanır. Yazarın Anadolu topraklarının iklimi, doğası, hayvan ve bitki örtüsüne ilişkin bilimsel verilerin yanı sıra bu topraklarda yaşayan halkların tarihi, kültürel değerleri ve yaşamı ile ilgili bilgi içeren bu bilimsel mirasına zamandaşları tarafından da büyük değer verilir. Araştırmamızın konusunu oluşturan Çihaçov’un Türkiye Mektupları adlı çalışması, ilk defa 1858 yılında Fransız La Nord gazetesinde ve ancak 1960 yılında Rusçaya çevrilerek Rusya’da yayımlanır. Toplam 15 mektuptan oluşan Türkiye Mektupları eserinde Çihaçov, Osmanlı’nın daha önceki seyahatlerde konu edilmemiş bölgelerini tanıtmakta ve incelemektedir. 20 Haziran-17 Ağustos 1858 tarihleri arasında gerçekleşen, Giresun, Gümüşhane, Erzurum ve Erzincan gibi şehirlerden geçen gezisi sırasında yazar, bu topraklarda yaşayan Rum, Ermeni ve Kürt aşiretlerinin günlük yaşamı, gelenekleri ve bölgedeki başka halklar ve ülkeler ile olan ilişkilerine ışık tutar. Aynı zamanda mektuplarda Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli devlet daireleri ve yürüttükleri faaliyetler, İmparatorluğun mali durumu, devlet borçları, vergi sistemi ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır. Çihaçov’un Osmanlı İmparatorluğu’nda geçirdiği süre Tanzimat reformlarıyla aynı döneme denk gelmektedir. Dolayısıyla yazarın asıl amacı, bu reformların büyük şehirlerin yanı sıra asıl, Türkiye’nin uzak bölgelerinde nasıl gerçekleştirildiğini gözlemlemek ve anlatmaktır.

Anahtar Kelimeler
P.A.Çihaçov, Gezi Yazıları, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Mektupları.

Abstract
Russian traveler Pyotr Alexandrovich Chikhachov (1808-1890), who is known for his work on Altai and Turkey, visited Turkey for the first time in 1835. Later, between 1847 and 1858 he travelled to Ottoman Empire again. As result these journeys, he published his eight-volume work on Asie Mineure. This work, which is considered as a scientific legacy, highly appreciated among his peers, not only due to scientific information about the climate, nature, fauna and flora of the Anatolian lands, but also due to invaluable information for its readers about the history, cultural values and the life of people living in these lands. The topic of this research is The Letters on Turkey, which is another Chikhachov work, published for the first time in 1858 in a French newspaper La Nord. It was translated and published in Russia only in 1960. In The Letters on Turkey, consisting of 15 letters in total, Chikhachov introduced and investigated the regions of Ottoman which had not been explored before. In the travel, which took place from June 20th to August 17th 1858, the writer’s travelled the cities like Giresun, Gümüşhane, Erzurum and Erzincan. The daily life, traditions of Anatolian Greek, Armenian and Kurdish tribes living in that lands as well as their relations with other nations and countries were reflected. At the same time, detailed information about the Ottoman Empire’s various government institutions and their procedures, the Empire’s financial situation, governmental debts and tax system were also enlighten in this work. The time Chikhachov spent in the Ottoman Empire coincided with the Tanzimat Reforms. Accordingly, the aim of the writer was mainly to observe and narrate how reforms were implemented in the far regions of Turkey rather than in the big cities.

Keywords
P.A.Chikhachov, Travel Articles, Ottoman Empire, Letters on Turkey.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri