• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


TÜRK KAHRAMANLIK DESTANIN DİLİ ARAŞTIRMADAKİ BAZI KONULAR
( ТҮРКІ ҚАҺАРМАНДЫҚ ЭПОСЫНЫҢ ТІЛІН ЗЕРТТЕУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ )

Yazar : Bolat KORGANBEKOV    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1234-1242
54    274


Özet
Türk halklarının kahramanlık eposu dilinin bu güne dek çalışmasının tarihi uygun düzeyde değildir. Bunun temel nedeni, edebi eleştiri bakış açısına bakarsak, imaj sistemine ve eposun kompozisyonuna önem vermek gibi durumlardır. Epos dilinin çalışmasının, Rus filolojisinde oluşturulan dil-folklor yöntem ve teknikleri aracılığıyla incelenmesi, ince dilbilimsel terimlerden daha etkilidir. Bu sayede birçok avantaj sağlamaktayız. Özellikle, dil araçları, eposların türsel özelliklerinin tanımlanmasında özel bir yere sahiptir. Folklor dilindeki şiirsel kahramanlığın diğer folklor türlerinden farkları ortaya çıkmıştır. Örneğin, antik dünya görüşlerinin baskın olduğu görünmektedir. Kahramanca epos dilinin derinden incelenmesi, Türkolojinin diğer alanları için de faydalıdır. Özellikle, formüler ve kombinasyonlar çok sayıda eski kavram ve dil uygulamasını koruyarak değerli tarihsel faktörleri taşımaktadır. Antik kelimelerin keşfindeki destan dili formüllerinde, tarihi, etnografik, kültürel gerçekleri aramaya ihtiyaç vardır. Bu aşamada, antik sergileri ve tarihi dönemleri araştıran bilimsel eserleri araştırmak zorunda kalıyoruz. Dil formüllerinin oluşumu ve ortaya çıkışında, ülke anısına muhafaza edilmeyi hak eden en önemli (tarihe damga vuran) tarihi olayların ve nüfusun tabi olduğu dini inancın kilit faktörlerinin büyük önemi vardır. İlk zamanlardaki kabilelerin göçü ile ilişkili kahramanlık destanı örneklerinde, toponimik tarihsel isimler rol almaktadır. Birçok olayın kahramanlık şiirlerinde, kabile isimlerinin karakter isimlerine dönüştüğü görülmektedir. Kahramanlık şiirleri aynı zamanda kendi yasalarına da sahiptir. Bahsi geçen bu isimlerin birçoğu, başka bir ulusun temsilcilerini veya insanların (toplumun) düşmanlarını sembolize eden karakterlerin özelliğidir. Destanın dili; terane (ilahi) ve dinleyicisinin ilişkisinden doğan birkaç sanat türünü bir araya getiren mükemmel bir birleştirici fonksiyona sahiptir. Ayrıca sihir etkinliğinin yarıda kesilmediğini (engellenmediğini) de fark edebilirsiniz. Bazı metinler kutsal kabul dildiği için ilahiciler (destanı okuyanlar) kelimeleri değiştirmekten korkmuşlardır. Destan eserinin bu tür kısımlarında çok sayıda eski kelimenin korunduğu açıktır.

Anahtar Kelimeler
Destan, Kahramanlık, Etnografya, Tarih

Abstract
The history of the study of the language of Turkic peoples’ heroic epos to this day is not at the proper level. The main reason for this is such cases as giving emphasis to the system of images and composition of the epos, looking from the point of view of literary criticism. The review of the study of the language of the epos through the methods and techniques of lingo-folklore formed in Russian philology is more effective than in the fine linguistic terms. Thanks to this, we achieve many advantages. In particular, language tools occupy a special place in the definition of the genre-staged features of the epos. Differences in the language of folklore poetic heroism from other genres of folklore were revealed. It is dominated by the regulatory assessment, dominated by the faces, the ancient worldviews. In-depth study of the language of the heroic epos is also useful for other areas of Turkology. In particular, formulary combinations are valuable historical factors by retaining a large number of ancient concepts and language applications. In the discovery of ancient words in the epic language formulas there is a need to search for historical, ethnographic, cultural facts. Here we are forced to explore the scientific works that explored the ancient exhibits and historical periods. In the formation and emergence of language formulas there is a great importance of the most important historical events and key factors of religious belief of the population, which deserve to be preserved in the memory of the country. Toponymic historical names accompanied in the samples of the heroic epic, associated with the migration of tribes in the past era, who believed that the product of their original work. In the heroic poems of many cases where tribal names changed to the names of the characters. It also has its own laws. Most of these names are characteristic of the characters, symbolizing the representatives of another nation or enemy of the people. The language of the epic has a great binding function, combining several types of art, resulting from the relationship of the chant and the listener. You can also notice that the magic activity is not interrupted. Some texts were considered sacred and therefore the chanters feared to change the words. It is clear that in such parts of the epic work preserved a large number of ancient words.

Keywords
Эпосының, Қаһармандық, Этнографиялық, Тарихи,
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri