• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KÖROĞLU DESTANIN KAZAK VERSİYONUNDAKİ AŞIK OYUNU MOTİFİNİN HALKBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ
(AN FOLKLORİSTİCAL ANAYSES OF THE MOTİF OF THE AŞİK GAME İN THE KAZAK VERSİON OF THE KÖROĞLU EPİCS )

Yazar : Sacide ÇOBANOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 1132-1139
494    767


Özet
Bu çalışmanın konusunu Köroğlu Destanı’nın Kazak çeşitlemesindeki Aşık oyununun tematik, yapısal, işlevsel ve anlamsal yönden analizi, tahlili ve değerlendirmesi oluşturmaktadır. Türk dünyasında çok sevilen ve asırlar boyunca anlatılagelen Köroğlu Destanı’nın kahramanı Köroğlu’nun; doğumu, yetişmesi ve koç yiğit Köroğlu’na dönüşmesi sürecini kapsayan bu uzun destanın, kahramanın çocukluk bölümünde geçen Aşık oyunu incelenmekte ve bu oyunun kahramanın gelişimine nasıl bir katkısı olduğu, oyunda kahramanın davranışlarının dayandığı psikolojik temellerin neler oldukları, bu temellerde yatan psikolojinin araştırılmasıyla ortaya çıkacak bulguların metin içindeki yerlerinin sorgulanması, söz konusu bulguların metne yaptıkları katkıların neler olduklarının ortaya çıkarılması makalemizin yazılış amacını içermektedir. Güç ve iktidara sahip olma Köroğlu için doğuştan getirdiği bir zorunluluktur. Babasının ve dedesinin öcünü alacağı kırklar tarafından söylenmiştir. Bu söylemin aksi bir davranış söz konusu değildir. Bu düşünceler doğrultusunda büyüyen Köroğlu mahallede aşık oynadığı arkadaşlarına yenildiği zaman onları dövmeye başlar. Bu noktada aşık Köroğlu’nun her zaman kazanmak zorunda olduğu hayat çizgisini temsil etmektedir. Bu yolda karşısına çıkacak bütün engelleri yıkacaktır. Destanda kullanılan Aşık motifi onun hayat felsefesinin somutlaşmış halidir. Köroğlu’nun bu çocuklara karşı takındığı düşmanca tavrın aslında kendince destekli bir dayanağı vardır. Aklını ve zekasını idrak ederek lider olan bir kahraman olarak değerlendirdiğimiz Köroğlu’nun gelecek nesillere örnek olmasını sağlamak ve onun değerlerinin istendik değerlerimiz arasında yer almaya devam etmesi yolunda mücadele vermek hepimizin görevidir.

Anahtar Kelimeler
Köroğlu Destanın Kazak versiyonu, aşık oyunu motifi, destanlar, destan yapsıı, destan işlevleri

Abstract
The purpose of this paper is to evaluate of the motif of ashik game in the Kazak version of Koroglu Epics. Koroglu is one of the most popular folk hero among the Turkic peoples. Koroglu’s birth, rise to the hero status, his adventures will be evaluated their relaton to the game of ashik that he was played with his peer. Especially his attitute toward his friend and his later behavior becaming folk hero will be evaluated by thematic, structural and functional aspects. It is a necessity for Köroğlu to have power and power. It was said by the forties that he would avenge his father and grandfather. This behavior is not the opposite of the discourse. Köroğlu growing up in line with these thoughts starts to beat them when they are defeated by their friends in the neighborhood. At this point, the lover always represents the life line that Köroğlu must win. It will destroy all the obstacles that will come across in this way. The love motif used in the epic is the embodiment of his life philosophy. The hostile attitude of Köroğlu towards these children is in fact a supportive basis. It is our duty to ensure that Köroğlu, whom we regard as a hero who is a leader by realizing his intellect and intelligence, sets an example for future generations and that his values ​​continue to be among our desired values.

Keywords
Kazak version of Koroglu Epics, game of the ashik motif, epics, structure, functions
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri