• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


«KAMBAR BATIR» DESTANI’NIN ZAMANI
(THE TIME OF THE DESTINY OF THE "KAMBAR BATIR" )

Yazar : Jumasay Salavkızı RAKIŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1211-1233
432    1572


Özet
Bu çalışmada, Kambar Batır destanının Kazak halkı için neler ifade ettiği, tarihsel süreçte yaşanılan olayların destan yansımaları anlatılmıştır. Kambar batır destanının tarihi hakkında da bilgiler verilmiştir. Kazak folklorunda Kambar batır destanın hangi dönemde yer aldığı ve bunun üzerine çalışma yapan kişilere yer verilmiştir. Kambar’ın hangi soydan geldiğine dair çalışmalara da değildi ve bu konudaki açıklamalar üzerinden değerlendirilmesi yapıldı. Destan, bir halkın kültürel hafızasını ve kahramanlıklarını dile getiren türlerden en önemlilerindendir. Bu destanlardan birisi de Kambar batır destanıdır. Makalede, destanın Kazak halkının gelenek ve göreneklerinin yansımaları da verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tarihi Dönemler, Kazak kültürü, Destan, Kambar Batır

Abstract
In this study, how the Kambar Batır epic was expressed for the Kazakh people, the epic reflections of the events experienced in the historical process were explained. Information about the history of the Kambar saga is given. In Kazakh folklore, the Kambar sinking epic was found in which period and people working on it were included. Kambar was not the study of which breed came from, and the explanations were made on this issue. The epic is one of the most important species that expresses a people's cultural memory and heroism. One of these epics is the Kambar sinking epic. In this article, the reflections of traditions and traditions of Kazakh people are given.

Keywords
Historical Periods, Kazakh culture, Epic, Kambar Batır
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri