• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ÖZGÜR BİR KADIN BEDENİ İNŞA ETMEK
(CONSTRUCTİNG A FREE WOMAN'S BODY İN MODERN TURKİSH LİTERATURE )

Yazar : Zehra GÜVEN KILIÇARSLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 149-164
94    229


Özet
Toplumsal cinsiyet kavramında iktidar, ataerkil toplumun ihtiyaç duyduğu kadın bedenini iktidarın temel mekanizmaları olan “gözetim” (surveillance) ve “bakış” (gaze) ile üretir. Bu mekanizmanın kazanımları şu şekildedir: Kadın bedeni dıştan gelen düzenlemelere alıştırılmış, bu düzenlemeler kadın bedeninin yeteneklerini optimize eder, güçlerini gasp eder, kullanışlılığını ve uysallığını arttırır ve onu sisteme entegre eder. Sonuç olarak, bireysellikten uzak bir kadın bedeni yaratılır. Ancak, Foucault'nun da belirttiği gibi, iktidar genel olarak bilindiği üzere sadece tahakküm veya baskıyla işlemez, aynı zamanda direniş deneyimi ile de etkin bir şekilde çalışır. Başka bir deyişle, iktidar "yeni olanaklar yaratıp, yeni şeyler, fikirler ve ilişkiler üretir. Bu da feministlerin" güçlendirme " olarak ifade ettiği kavrama yakın bir ifadedir. Bu yazıda beden-özellikle kadın bedeni- olgusu etrafında iktidarın bedenle ilişkisi ve bunun Türk kadın yazarların yazdığı edebi metinlere (romanlar) yansıması incelenmektedir. Genel olarak şu soruların cevapları aranmaktadır: İktidar bir kadının bedenini nasıl bireysellikten uzaklaştırır? Başka bir deyişle, iktidar, kadın bedenini bireysellikten uzaklaştırmak için ne tür disiplin mekanizmaları üretir? Kadınlar edebiyat yoluyla buna nasıl bir karşı güç gösterirler? Kadın yazarlar özgür / güçlenmiş bir kadın bedeni oluşturabilirler mi ve bunun için hangi anlatı tekniklerini kullanırlar?

Anahtar Kelimeler
Çağdaş Türk Edebiyatı, kadın yazarlar, beden, iktidar, roman.

Abstract
In the concept of gender, power produces the types of women's body which patriarchal society requires through power's principle mechanisms, "surveillance" and "gaze." The acquisitions of this mechanism are the following: Women's body is habituated the external regulation, it optimizes its capabilities, it extorts its forces, it increases its usefulness and docility, and it integrates it into the system. As a result, a disindividualized woman's body is created. However, as Foucault suggests, power does not only operate through domination or oppression as the common knowledge, it also operates through the experience of resistance. In other words, "it creates new possibilities, produces new things, ideas, and relations; this is akin to what feminists call 'empowerment'". In this paper, I will focus on the body and show the relationship of power with the body and the reflection of this in the literary texts written by Turkish women writers. In doing so, I will try to find answers to the questions: How does power disindividualize a woman's body? In other words, what kind of disciplinary mechanisms does power produce to disindividualize women's bodies? How do women resist this in literature? Are they able to construct a free/empowered woman's body? If so, what narrative strategies do they use?

Keywords
Modern Turkish Literature, women writers, body, power, novel.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri