• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


LİSANS ÖĞRENCİLERİNDE İŞ VE GELECEK KAYGISI
(ANXIETY OF FUTURE AND FINDING A JOB OF BACHELOR’S DEGREE STUDENTS )

Yazar : Mehmet YORULMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 196-207
82    227


Özet
Nörofizyolojik bir süreç olmasının yanısıra psikolojik bir süreç olan öğrenmede insanlar daha önce öğrendikleri bir konu hakkındaki bilgileri birleştirerek yorumlamaya çalışırlar. Öğrenmenin gerçekleştirilmesi, organizmanın aşırı heyecan ve kaygıyı ortaya çıkarmayacak orta seviyede uyarılmasına, insandaki ihtiyaç ve merakın insanı güdüleyerek öğrenmeye sevk etmesine ve öğrenmenin gerçekleşmesi için zihinsel ve bedensel gelişme ile birlikte olgunlaşmasına göredir. Diğer taraftan literatürde önemli bir yer tutan öğrenme kuramlarının kişilerin davranışlarının gözlenmesinde yol gösterici rolleri bulunmaktadır (Sayar and Dinç, 2013). Kaygının ortaya çıkması insanların öğrenme süreçlerinde olumsuz durumlar yaşayabileceğini, öğrenme sürecini zorlaştırabileceğini söylemek mümkündür. Gelecekte ortaya çıkabilecek siyasi, iktisadi, ekonomik ve sosyal şartların belirsiz olması ve yaşanılan her anın tekrar yaşanmasının mümkün olmamasından dolayı insanlar gelecekle ilgili kaygıda bulunmakta ve kaygıya sürüklenebilmektedir. Hayatın sunduğu fırsatları ve tehditleri iyi bir şekilde değerlendirip olumlu bir sonuç elde etmek gerekir. Özellikle genç bireyler gelecekle ilgili birçok soru işaretine sahiptir. Günümüzdeki şartların gençlerin üzerinde daha büyük bir kaygı oluşmasına neden olmaktadır. Ortalama yedi yaşından itibaren eğitim gören öğrenciler hayatlarının büyük bir bölümünü okul ortamında geçirmektedirler. Dolayısıyla gelecek beklentisi içine giren öğrencilerin stres ve kaygı taşımaları normal olarak karşılanabilmektedir. Özellikle üniversitenin son yıllarında öğrencilerdeki gelecek kaygısının artış gösterdiği bilinen bir gerçektir. Bu çalışmamızda Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler ve Hemşirelik bölümü öğrencilerinin gelecek ve iş kaygısı üzerinde çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kaygı, İş, Sağlık Yönetimi Lisans Öğrencisi.

Abstract
The aim of the study is that Selçuk University Alaeddin Keykubat Campus Faculty of Health Sciences; Health Management, Social Work, and Nursing Department student’s assessment of future and finding job anxiety. The research studied to the Health Management, Social Services and Nursing Department of the Faculty of Health Sciences of Selçuk University Alaeddin Keykubat Campus within the central boundaries of Konya (April-2017). The sample of the study comprised 324 people. In the study, the Future and Business Anxiety (2014) questionnaire revealed in 2013 applied. The study that was descriptive, the research design used was quantitative. The data got by using face-to-face in the survey analyzed and interpreted by SPSS 25.0 (Statistical Package for the Social Sciences) program. 36.4% of the students took part in the research were male and 63.6% were female. The percentage of students participated in the study is equal in proportion to the departments and has a ratio of 33.3%. The distribution according to the grades is 15.4%; the second grade is 16.7%; the 3% grade is 33.6%, and the 4th grade is 34.3%. Approximately 36.1% of the students involved in the research were of 1000 to 2500, 40.1% of 2501 to 4000, 17.3% of 4001 to 5500, 4.6% of 5501 to 7000, and 1.9% have a monthly income of 7001 TL and above. 54.6% of the students participated in the study, 33.6% in the student houses and 11.7% in the family houses. As a result of the study, no significant difference was found between the anxiety levels of male and female students. The level of anxiety of the students of the health management department was significantly higher than that of the students in the social services and nursing department. No significant difference was found between the students' grades and their anxiety levels. No significant difference was found between the family income of the students and the level of anxiety. According to the results of the analysis, a significant difference was found between health management, social services, and nursing students' future anxiety scores. The department that is the highest level of future anxiety is the health management department.

Keywords
Anxiety, Job, Health Management Bachelor’s Degree Student.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri