• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KÜLTÜREL MİRAS OLARAK KAN SEMBOLÜ
(BLOOD SYMBOL AS CULTURAL HERİTAGE )

Yazar : Yasemin OĞUZ GÜNER    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 814-835
210    341


Özet
Bir toplumun tarihi, inançları gelenek ve göreneklerinin birikimleri o topluma ait kültürel belleğini ya da diğer değişle toplumsal hafızasını oluşturur. Kültürel miras, paylaşılan bir bağ, bir topluluğa ait olma anlamına gelir. Tarihimizi ve kimliğimizi; geçmişle, günümüzle ve gelecekle olan bağımızı temsil eder. Bir toplum içinde nesilden nesile geçen gelenekler, sözlü tarih, performans sanatları, toplumdaki uygulamalar, geleneksel zanaatkarlık, tasvirler, törenler vb soyut kültürel miras olarak değerlendirilir. Resim, heykel, baskı gibi insan yetenekleriyle somut olarak ortaya çıkarılmış eserler ile birlikte toplumun kodlarını taşıyan kültürel mirası oluşturmaktadırlar. Soyut ve somut olarak yeteneklerin kanla genetik yolla taşınarak bireyin içinde yaşadığı toplumla harmanlanarak oluşan kültürel miras konusunda kan sembolünün anlam ve kullanım alanları araştırılmıştır. İnsanoğlu, yaşadığı kültürel ortamdan etkilenerek bazı ilk anlamın yanı sıra sembolik anlamları da kullanmışlardır. Kan, birçok akademik çalışmada kültürel bağlam içerisinde ele alınması gereken bir unsur olarak özellikle insani duyguların kan sembolizmi ile ilişki kullanılması bu sembolün psikolojik boyutunu da ortaya çıkardığı görülmüştür. Kan sembolizminde psikolojik faktörlerin önemi kadar sosyolojik ve dinî faktörlerden bağımsız olmayıp onlarla iş birliği içindedir. Antik kültürlerden bu yana kan uygulamalarının yoğun olması dikkat çekicidir. Kana yüklenen sembolik anlamlar başta korunma ve arınma olmak üzere bereketi artırıcı, minnettarlık gösterme, büyüler içinde, ölülerle iletişim aracı olarak ve kötü ruhları kovmak için kullanılmıştır. Farklı kültürlerde Kan sembolizminin yaygın olarak görülmesinin altında onun kutsallaştırılması geldiği pek çok ritüel ve kullanımlarda benzer şekilde olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Kültürel Miras, Toplumsal Bellek, Sembol, Kan Sembolü.

Abstract
The history of a society, the traditions and traditions of its beliefs, constitute the cultural memory of that society or, in other words, its social memory. Cultural heritage means a shared bond, belonging to a community. Our history and identity; it represents our bond with the past, the present and the future. In a society, traditions from generation to generation, oral history, performance arts, practices in society, traditional craftsmanship, depictions, ceremonies etc. are considered as cultural heritage. They form the cultural heritage that carries the codes of society together with the artifacts revealed by human talents such as painting, sculpture and printing. The meanings and uses of the blood symbol on the cultural heritage formed by blending abstract and concrete abilities with the genetically transmitted blood of the individual and researching the cultural heritage of the individual were investigated. Human beings have been influenced by the cultural environment they live in and used symbolic meanings as well as some first meaning. Blood, in many academic studies, has to be dealt with in the cultural context, especially the use of a relationship with blood symbolism of human emotions, revealing the psychological dimension of this symbol. It is not independent of sociological and religious factors as much as the importance of psychological factors in blood symbolism and cooperates with them. It is noteworthy that blood applications have been intense since ancient cultures. The symbolic meanings imposed on the blood were used to increase fertility, especially in terms of protection and purification, to show gratitude, as a means of communication within the spells, as a means of communication with the dead and to expel the evil spirits. It was observed that blood symbolism in different cultures is similar in many rituals and uses, under which its sanctification comes under widespread view.

Keywords
Cultural Heritage, Social Memory, Symbol, Blood Symbol.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri