• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


HAKAN GÜNDAY’IN AZ BAŞLIKLI ROMANINA YERALTINDAN YANSIYAN UNSURLAR
(THE UNDERGROUND REFLECTIONS IN HAKAN GUNDAY’S AZ: A NOVEL )

Yazar : Gökay DURMUŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 375-398
57    192


Özet
Bu çalışmada Hakan Günday’ın 2011 yılında yayımlanan Az başlıklı eseri tahlil edilmektedir. Hakan Günday, eserleri yeraltı bağlamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda farklı görüşler ileri sürülen bir yazardır. Çalışmada bahsi geçen bu farklı görüşlerden bahsedilmiştir. Fakat çalışma, Hakan Günday ve yeraltı kavramları arasındaki ilişkiye arka plan resmi olması açısından, dünyada yeraltı edebiyatı kavramının doğuş zeminine yönelik tahlillerle başlamaktadır. Ardından söz konusu kavramın ülkemizdeki seyri, öncüler ve eserler dikkate alınarak izlenmiştir. Bu bölümde Hakan Günday ve Küçük İskender özel olarak ele alınmıştır. Varılan netice sonucu, yeraltı edebiyatı kavramının henüz sınır ve özellikleri tam anlamıyla çizilmiş bir kavram olmadığı ileri sürülmüştür. Bu nedenle de çalışmada Az’ın yeraltı edebiyatı kapsamına girip girmediği değil, Az’a yeraltından nelerin yansıdığı araştırılmıştır. Söz konusu yansımalar için, önce yeraltı türünün biçim, içerik ve dil açısından hangi farklı yaklaşımlarla desteklendiği tahlil edilmiştir. Ardından Az’ın ana akımın dışında kalmasını sağlayan unsurları olarak; biçim, muhteva, dil gibi bileşenleri üzerinde durulmuştur. Bu aşamada eserin muhtevasını yeraltından besleyen; illegal oluşumlar, cinsel sapkınlıklar, şiddet, uyuşturucu gibi konu başlıkları ayrıca ele alınmıştır. Ana akım dışında kalmak, var olan düzene eleştiri getirmek anlamında olduğu için de çalışmada son olarak Az’ın eleştirel boyutunun ögeleri tahlil edilmiştir. Bu tahlil roman kahramanlarının öç alma duygusu beraberinde, arınabildiklerini ortaya koymuştur. Bu noktada ilginç olan, arınmanın Oğuz Atay ismi ile gerçekleşmesidir.

Anahtar Kelimeler
yeraltı edebiyatı, roman, Hakan Günday, Az.

Abstract
This study scrutinizes Hakan Günday’s novel named Az dated as 2011. There are various arguments regarding whether Hakan Günday can be categorized as an author whose works belong to underground literature. This study dwells on these various views as well. However, this study initially offers analyses regarding the emergence of underground literature around the world so as to build the connection between Hakan Günday and the concepts of underground literature. Afterwards, there is information on the course of underground literature in Turkey, its pioneers as well as the works in this category. In this section, there is particular emphasis on Hakan Günday and Küçük Iskender. As a result, it is argued that the concept of underground literature does not have clear-cut limitations and characteristics yet. Therefore, the study does not question whether Az is an example of underground literature, but it scrutinizes what the underground reflections are in Az Initially in the study, the approaches that support the style, content and the language of underground literature are analyzed to reveal the aforementioned reflections. Afterwards, the style, content and language elements of Az are given as the reasons for its exclusion from the main stream literature. At this point, illegal formations, sexual perversion, violence, and drugs are given as separate sub-titles as they feed the work as an underground literary work. Lastly in the study, critical elements in Az are analyzed as being excluded from the main stream literature also means criticizing the current order. This analysis revealed that the characters in the novel are purified despite their feelings of revenge. The remarkable point here is that purification takes place with the name of Oğuz Atay.

Keywords
underground literature, novel, Hakan Günday, Az.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri