• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


PORTFÖY YATIRIMLARI İÇİN FİNANSAL GELİŞME Mİ YOKSA FİNANSAL İSTİKRAR MI?
(DOES FINANCIAL DEVELOPMENT OR FINANCIAL STABILITY FOR PORTFOLIO INVESTMENTS? )

Yazar : Gökhan KARHAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 399-413
157    331


Özet
Çalışmada Türkiye örnekleminde, dolaylı yabancı yatırımlar olarak bilinen portföy yatırımları ile finansal gelişme ve finansal istikrar arasındaki nedensellik ilişkisi 2005-2018 periyodunu kapsayacak şekilde ele alınmıştır. Birim kök testi sınaması ile serilerin durağanlıkları araştırılmış sonrasında güncel nedensellik testleri ile değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre finansal istikrardan portföy yatırımlarına doğru nedensellik ilişkisi bulunamazken, finansal gelişmeden portföy yatırımlarına doğru bazı dönemlerde (2009 yılının 3. ve 4. çeyrekleri, 2010 yılının tamamı, 2011 yılının 1. ve 3. çeyrekleri, 2012 yılının 1. çeyreği, 2014 yılının 3. çeyreği, 2015 ve 2016 yılının tamamında, 2017 yılının 1. çeyreğinde) nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar küresel finans krizi ile birlikte portföy yatırımlarının finansal gelişmişlik kavramından etkilendiğini göstermektedir. Analize dahil edilen periyodun son dönemlerinde ise bu nedenselliğin ortadan kaybolduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Finansal Gelişme, Finansal İstikrar, Büyüme, Portföy Yatırımları

Abstract
In this study, causal relationship between financial development , financial stability and portfolio investment known as indirect foreign investments are investigated to cover the period 2005-2018 for Turkey. The stationary of the series was investigated by unit root test , and then causality relationship between the variables was examined with the current causality tests. According to the findings obtained from the study, while there is no causality relation from financial stability to portfolio investments, it is concluded that there is a causality relationship from financial development to portfolio investments in some periods (3rd and 4th quarters of 2009, full year 2010, 1st and 3rd quarters of 2011, 1st quarter of 2012, 3rd quarter of 2014, full years 2015 and 2016, 1st quarter of 2017). These results indicate that portfolio investments are affected by the financial development variable together with the global financial crisis. In the last period of the time period included in the analysis, this causality disappeared.

Keywords
Financial Development, Financial Stability, Growth, Portfolio Investments
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri