• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDAKİ ÖRME HAZIR GİYİM DIŞ TİCARETİNİN SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CAUSALITY OF KNITTED GARMENT FOREIGN TRADE BETWEEN TURKEY AND GERMANY )

Yazar : Ahmet ÖZBEK  Mustafa KIRCA Yusuf ESMER  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 836-850
267    704


Özet
Türkiye ve Almanya, dünyanın örme hazır giyim ürünü ihraç eden en önemli ülkeler arasındadır. Ayrıca Almanya, Türkiye için örme hazır giyim ürün ihracatında en önemli bir pazar durumundadır. Bu yönüyle Türkiye ile Almanya arasındaki örme hazır giyim ihracatı stratejik bir öneme sahiptir ve bu yönüyle stratejik yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye ile Almanya arasındaki örme hazır giyim ticaretinin nedensellik ilişkilerinin tespit edilmesi dış ticaretin stratejik yönetimine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada Türkiye ve Almanya’nın örme hazır giyim ihracat verileri kullanılarak iki ülke arasındaki örme hazır giyim ticaretinin simetrik ve asimetrik nedensellik ilişkileri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Araştırma sonucuna göre Türkiye’nin örme hazır giyim ihracatındaki değişimlerinin, Almanya’nın örme hazır giyim ihracatını etkilemekte olduğu fakat Almanya’nın örme hazır giyim ihracatındaki değişimlerin Türkiye’nin ihracatında bir değişime neden olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç Türkiye ve Almanya arasında gerçekleşen örme hazır giyim ürünleri ticaretinde daha çok Türkiye`nin lehine bir durumun olduğunu göstermekte ayrıca bu sonuç Almanya`nın Türkiye için önemli bir örme hazır giyim pazarı olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca Türkiye’nin en fazla örme hazır giyim ürünü ihraç ettiği 5 ülke sırasıyla; Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Irak ve Hollanda iken Almanya’nın en çok ihracat yaptığı 5 ülke ise İsviçre, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Polonya’dır. Sonuç olarak bu çalışmadan elde edilen bulguların örme hazır giyim dış ticaretinin stratejik yönetimi bağlamında dış ticaret yöneticilerine önemli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Örme Hazır Giyim İhracatı, Dış Ticaret, Dış Ticaretin Stratejik Yönetimi, Nedensellik İlişkisi, Türkiye, Almanya

Abstract
Turkey and Germany are the two most important exporters of knitted garments in the world. Germany is also an important knitted garment export market for Turkey. İn this respect, knitted garment trade between Germany and Turkey has a strategic importance that should be managed strategically. Therefore, determining the causality of knitted garment trade between Turkey and Germany will contribute to the strategic management of foreign trade. The aim of this study is to determine the symmetric and asymmetric causality of knitted garment trade between Turkey and Germany using the two countries’ knitted garment export data. Results show that changes in Turkey's knitted garment export affects Germany’s knitted garment export but that changes in Germany’s knitted garment export does not lead to a change in Turkey’s export. This result indicates that knitted garment trade between Germany and Turkey is more advantageous for Turkey and confirms that Germany is an important knitted garment export market for Turkey. On the other hand, the top 5 countries that Turkey exports most knitted garment products are Germany, United Kingdom, Spain, Iraq and Holland while the top 5 countries that Germany exports most knitted garment products are Switzerland, Austria, France, Holland and Poland. In conclusion, we believe that the results of this study will provide foreign trade managers with important information on the strategic management of knitted garment foreign trade.

Keywords
Knitted Garment Export, Foreign Trade, Strategic Management of Foreign Trade, Causality, Turkey, Ger
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri