• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


DAVRANIŞSAL İKTİSAT ÇERÇEVESİNDE SINIRLI RASYONELİTE: TÜKETİCİ TERCİHLERİNDE ALGI YANILGISI ÜZERİNE BİR DENEY
(BOUNDED RATIONALITY İN FRAMEWORK OF BEHAVIORAL ECONOMICS: AN EXPERIMENT ON THE ILLUSION İN CONSUMER PREFERENCES )

Yazar : Asena Gizem YİĞİT  Mehmet YİĞİT  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 19-34
113    385


Özet
İnsanların her zaman akılcı davranamadıkları ve çoğu zaman birbirinden çok farklı ve öngörülemeyen değişkenler tarafından tercihlerinin etkilenmekte olduğu uzun yıllardır pek çok akademik çalışma ile ortaya konmaktadır. Geleneksel İktisat’ın varsayımlarından biri olan Rasyonel İnsan, bireyi her zaman fayda maksimizasyonunu hedefleyen, akla uygun/akılcı davranan bir varlık olarak tanımlamakta, ölçümlenebilen/fark edilebilen değişkenlere göre bir bilgisayar gibi hesaplama yeteneğine sahip canlı olarak değerlendirmektedir. Ancak insanlar karar süreçlerinde çok küçük manipülasyonlardan, kararlarına ve hatta deneyimlerine etki eden çok küçük faktörlerden dahi etkilenebilmekte, kendileri için her zaman maksimum faydayı verecek seçimi gerçekleştirememektedirler. Bunun gibi rasyonel insan varsayımıyla çelişen durumlar Davranışsal İktisat literatünde “kısıtlı rasyonellik” başlığı altında incelenmektedir. Biz bu çalışmada insanların deneyimledikleri lezzetin, bir ürünün sunumunun görsel olarak farklılaştırılmasından etkilenip etkilenmediğini araştırdık. Bu amaçla bir kafede insanlara aynı kahveyi farklı iki fincan ile aynı anda sunduk ve lezzetlerini 0 ile 10 puan arasında bir puanla değerlendirmelerini istedik. Ancak kendilerine iki farklı kahve deneyeceklerini söyledik. Fincanlardan biri estetik açıdan oldukça güzel iken (süslemeli) diğer fincan olabildiğince sadeydi (sade). Beklentimiz süslemeli fincan ile içilen kahvenin daha lezzetli bulunacağı yönündeydi. Nitekim sonuç beklentimiz ile uyumlu çıktı. Bu sonucun ardından müşterilere sadece bir fincan ile (bir gruba süslemeli başka bir gruba sade fincan ile) kahveyi sunarak lezzetini puanlamalarını istedik. Bu aşamada kahvenin lezzeti için verilen puanlar her iki bardak için de düşse de hala süslemeli fincan için verilen puanlar anlamlı şekilde yüksekti. Bu sonuçlar bize insanların görsel açıdan daha estetik buldukları sunumların deneyimledikleri lezzeti de etkilediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Davranışsal İktisat, Deneysel İktisat, Manipülasyon.

Abstract
It has been revealed for many years by many academic studies that human beings cannot always act rationally and are often influenced by very different and unpredictable variables. Rational human which is one of the assumptions of traditional economics defines the individual as an existence who aims always the utility maximization and acts reasonably/rationally and it evaluates it as an individual who possesses the ability to calculate like a computer according to gaugeable/ perceptible variables. However, people can be influenced by very small manipulations, small factors that affect their decisions and their experience, and as a consequence, they cannot always make the choice which maximizes their utility. The situations that contradict the rational human assumption like this are examined under the heading of "bounded rationality" in the Behavioral Economics literature. In this study, we investigated whether the taste experienced by people is affected by the visual differentiation of the presentation of a product. For this purpose, we offered the same coffee to people with two different cups at the same time and we wanted people to evaluate coffees taste with a score between 0 and 10 points. But we told them they would try two different coffees. While one of the cups was quite beautiful in terms of aesthetics (ornamental), the other cup (simple) was as simple as possible. Our expectation was that coffee drunk with the ornamented cup would be evaluated more delicious. In fact, the result was compatible with our expectations. After this result, we asked the customers to rate the taste by offering only a cup of coffee (with the ornamented cup to one group, with the simple cup to another group). At this stage, although the scores given for the taste of coffee decreased for both cups, the points given for the ornamented cups were still significantly higher. These results show us that presentation evaluated more aesthetically by people can affect the taste they experienced.

Keywords
Behavioral Economics, Experimental Economics, Manipulation.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri