• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKASI ARACI OARAK KAMU YATIRIMLARI VE TEŞVİKLER: TÜRKİYE’DE DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR ETKİNLİK ANALİZİ
(PUBLIC INVESTMENTS AND INCENTIVES AS REGIONAL DEVELOPMENT POLICY:AN EFFICIENCY ANALYSIS ON THE REGIONAL LEVEL 2 IN TURKEY )

Yazar : Ayşegül BAYKUL  Selen IŞIK MADEN, Demet KUTGİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 652-669
286    466


Özet
1950’lerle birlikte başlayan ve giderek artan bölgesel eşitsizlikler halen ekonomilerin çözmek zorunda kaldığı ciddi sorunların başında gelmektedir. Bu sorunla mücadele eden ekonomilerin kullandığı temel politika araçlarından biri de kamu eliyle yürütülen teşvik programlarıdır. Dünya genelinde ülke ekonomilerinin giderek daha liberalleşmesine karşın kalkınma politikalarında kamusal teşviklerden vazgeçmemesi bir dilemma gibi görülebilir. Finansal liberalizasyonu destekleyen ve aynı zamanda kalkınma politikalarında da belirleyici role sahip olan uluslararası kuruluşlar bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi için önemli miktarda fonlar ayırmaktadır. Bu bağlamda bölgesel kalkınmanın sağlanması ve bölgelerarası eşitsizliklerin giderilmesinde kamusal teşvikler büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de kamu yatırım teşviklerinin bölge düzeyindeki etkileri araştırılmıştır. 26 Düzey 2 bölgesinde 2017 yılı verileri kullanılarak yatırım teşviklerinin istihdam üzerindeki etkileri saptanmıştır. Etkinlik ölçümünde iki girdi (kamu yatırım tahsis ve teşvik belgeli sabit yatırım tutarı) ve bir çıktı (teşvik belgesiyle yaratılan istihdam) Veri Zarflama Analizi ile hesaplanarak bölgeler etkinlik düzeyleri bakımından sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Veri Zarflama Analizi, Yatırım Teşvikleri, Bölgesel Kalkınma, Etkinlik Analizi.

Abstract
Regional disparities, which started with the 1950s, are still one of the serious problems that economies have to solve. One of the main policy tools used by the economies struggling with this problem is the publicly funded incentive programs. Although the economies of the countries around the world are becoming more liberalized, it can be seen as a dilemma that they do not give up public incentives in development policies. International institutions that support financial liberalization and have a decisive role in development policies also allocate significant funds to eliminate regional inequalities. In this context, public incentives are crucial for achieving regional development and eliminating interregional inequalities. This study investigated the effects on the level of public investment incentives in Turkey. The effects of investment incentives on employment were determined by using 2017 data in 26 Level 2 regions. Two inputs (fixed investment amount with public investment allocation and incentive certificate) and an output (employment created with incentive certificate) were calculated by using Data Envelopment Analysis and the regions were listed in terms of efficiency levels.

Keywords
Data Envelopment Analysis, Investment Incentives, Regional Development, Efficiency Analysis.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri