• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE’YE YÖNELİK İNSAN KAÇAKÇILIĞI VE ÇANAKKALE ÖRNEĞİ
(ILLEGAL HUMAN TRAFFICKING FOR TURKEY and CANAKKALE SAMPLE )

Yazar : Rüştü ILGAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 670-696
140    366


Özet
Türkiye’deki mültecilik olgusu, mültecilerle ilgili Türkiye’deki hukuki düzenlemeler anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca önemli transit geçiş noktalarından biri olan Çanakkale’de bulunan mülteci ve sığınmacıların genel problemleri, sosyal hayata uyumu, kültürel entegrasyonu, yaşam şartları ele alınmıştır. Çalışma bağlamında Türkiye’de yaklaşık olarak 3.9 milyon mülteci bulunmaktadır. Çanakkale genelde Midilli adasına transit geçiş için kullanılan bir güzergâhtır. Buna rağmen Çanakkale’de resmi kayıtlara giren 268 mülteci yaşamaktadır. Bu rakam yaklaşık olarak Türkiye ortalamasının % 5’lik bir dilime tekabül etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre son zamanlarda Çanakkale’ye doğru yapılan kaçak göç ve sığınma faaliyetleri artırmıştır. Bu faaliyetler kaçak sığınmacı ve transit geçişle yöreye yılda 1500 ile 2500 mültecinin yasa dışı yollarla girdiğini belirtmektedir. Aynı zamanda son zamanlarda kaçak bot ve teknelerle geçmeye çalışan mültecilerin ölüm sayısı giderek artmaktadır. Çanakkale’deki mülteciler açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir unsur çalışma ve yaparak yaşayarak kazanım elde etme gereksinimidir. Kente daha önce gelen akraba, tanıdık ve hemşerilerin daha sonra gelenlerin meslek, iş ve ikamet edecek olanlar üzerindeki rolleri ön plana çıkmaktadır. Kentsel alanların talep ettiği vasıflara ve eğitime sahip olmayan bu kişilerin iş bulmada en önemli güvenceleri Birleşmiş Milletler ve Türkiye Cumhuriyetinin sağladığı sığınmacı haklarıdır. Mülteciler ilde ucuz işgücü olarak değerlendirilmekte iş arayanlar için olumsuz bir durum oluşturmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler
İnsan kaçakçılığı, Çanakkale, Midilli, göçmen, mülteci

Abstract
In this study, the terms such as refugee and asylum seeker, historical development of the notion of asylum,status of the notion of asylum in Turkey,legal arrangement of refugee in Turkey is to be handled. Also the refugee, living the major transit pass Çanakkale and common problem of asylum seeker, harmony of social life, cultural integration, life condition is to be handled. In this condition, Turkey has been lived nearly 3.9 billion as a refugee. Canakkale is generally used for the transit routes, to the island of Lesbos. Nevertheless 268 refugee stay pertaining to in Çanakkale according to legal record. In this figure is accounted for nearly %5 average of Turkey. Also data of Police Headquarters, recently it has grown up illegal immigrant and asylum movement towards on Çanakkale. Such movement, stated amount of between 1500 and 2500 refugee by illegal immigrant also transit pass yearly. Hence, being increased to be trying to pass death of refugee by illegal boat also vessel as of late An important element that should be evaluated in terms of refugees in Çanakkale is the need to gain work by living and doing. The priorities of relatives, acquaintances and fellow countrymen who come to the city on the occupants, work and residents will come to the fore. The most important guarantee in not having requested the qualifications and training of those people find jobs in urban areas and the United Nations refugee rights provided by the Republic of Turkey. Refugees are considered as a cheap labor force in the province, creating a negative situation for jobseekers.

Keywords
Human trafficking, Çanakkale, Lesbos, immigrant, refugee
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri