• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


MİLLİ HAFIZA: YÖRÜKLERDE ATALAR SÖZÜ
(NATIONAL MEMORY: ATTENDS IN THE YÖRÜKS )

Yazar : Himmet BÜKE    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 516-525
362    498


Özet
Atasözleri, deyimler, kalıplaşmış ifadeler, dualar ve beddualar bir dilin yüzlerce hatta binlerce yıllık millet hafızasının önemli olaylarını, en arkaik kelime unsurlarını barındırması yönüyle önem arz etmektedir. Bu yapılar içinde kullanılan bazı sözcükler bugün artık ölçünlü dil içerisinde kullanılmamakla beraber o bölge ağzı içinde de unutulmuştur. Atasözleri ve deyimlerin yapıları değişmediği için bu yapılar içerisinde çok önemli dini, kültürel, milli ve tarihi unsurlara rastlayabiliriz. Bu unsurlar bazen çok arkaik bir ögenin ipucu olarak karşımıza çıkarken bazen de çok uzak coğrafyalarda bıraktığımız pek çok kültürel malzemenin izlerini taşır. Bu çalışmamızda bir Oğuz-Türkmen yerleşimi olan Denizli ili Tavas ilçesi Çağırgan Köyü’nden derlenmiş atasözü, deyim, kalıp ifade, alkış ve kargışlar ele alınacaktır. Bu malzeme yaklaşık on yıllık bir süre zarfında peyderpey derlenerek elde edilmiştir. Ele alınacak konu derleme yöntemiyle yapılmamış olup tamamen doğal ortamlarda duyulan, not edilen dil malzemelerinden oluşmaktadır. Bildiride atasözü, deyim, kalıp ifade, alkış ve kargışların anlamları verilerek; bu yapılar içinde geçen bazı kelimelerin etimolojik kökenleri verilecek, bazı kelimeler ve yapılar ise tartışmaya açılacaktır. Bu kelimelerin incelenmesinde Eski Türkçe kaynakları dâhil olmak üzere Tarama ve Derleme Sözlüğü verileri esas alınacaktır. Sonuç olarak yüzyıllarca kullanılan bu kalıp sözlerin içinde saklı kalmış, kendini muhafaza etmiş pek çok orijinal söz ve yapı Türklük Bilimine kazandırılarak, yeni tartışmaları kapı aralayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Milli hafıza, yörükler, atasözü, deyimler, Çağırgan

Abstract
Proverbs, idioms, stereotyped expressions, prayers and curses are important for a language to contain important events of the hundreds or even thousands of years of national memory, the most archaic word elements. Some of the words used in these structures are now forgotten in the dialect of the region as well as not being used in the standard language. Since the proverbs and idioms have not changed, we can come across very important religious, cultural, national and historical elements in these constructions. These elements sometimes trace the traces of many cultural materials we leave in very distant geographies, sometimes as a hint of archaic pilgrimage. In this study, the proverb, idiom, expression, , prayers and curses that will be compiled from Çağırgan Village of Denizli province Tavas county which is an Oguz-Turkmen settlement will be discussed. This material was obtained by compiling from time to time over a period of about ten years. The subject to be discussed is not made by the compilation method and it is collecting of the language materials that are fully noted in natural environments. By giving the meanings of proverbs, idioms, phrases, prayers and curses; the etymological roots of some words in these constructions will be given, and some words and constructions will be open to discussion. Examination of these words will be based on the Scanning and Compilation Dictionary including Old Turkish sources. As a result, this mold, which has been used for centuries, is hidden in the words and many original words and structures which have kept themselves will be brought to the Turkology and new discussions will be opened.

Keywords
National memory, yörükler, proverb, idiom, Çağırgan
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri