• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


RUS DİLİNDE ZITLIK BİLDİREN ПРИ, У, ОТ ÖN EKLERİNİN SEMANTİK ANALİZLERİ
(SEMANTIC ANALYSIS OF PREFİXES PRİ, OT, U THAT EXPRESS CONTRAST MEANİNG IN RUSSIAN LANGUAGE )

Yazar : Muhammed TAŞKESENLİGİL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 526-541
261    615


Özet
Bu çalışmamızda Rus dilinde günlük iletişimde sıklıkla kullanılan ve birbirine zıt anlamlar taşıyan при, у, от ön eklerini semantik açıdan inceleyeceğiz. Rus dilinde ön ekler, Türkçenin aksine günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Öyle ki Rusça ön ekleri bilmeden birbirimizle iletişim dahi kuramayız. Bu durumun temel nedeni Rus dilinin çekimli ve bükümlü bir dil olması ve Rus dilinde sözcüklerin önüne getirilen ön eklerin çok fazla olmasıdır. Ancak anadilimizde durum farklıdır. Çünkü Türkçe sondan eklemeli bir dildir ve yapısında fiillere eklenen ön ekleri barındırmaz. Bu bağlamda her iki dilin bu farklılıklarını göz önünde bulundurup bu çalışmada Rusçada önemli bir yeri olan при, у, от ön eklerini semantik açıdan inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler
Ön ekler, Son ekler, Semantik, Morfoloji, Dil bilim

Abstract
In this study, we will examine the prefixes pri, u, от semantically which express contrast meanings and which are frequently used in everyday communication in Russian language. Prefixes in the Russian language are often used in everyday life, unlike the Turkish language. Such that we can not even communicate with each other without knowing the Russian prefixes. The main reason for this is the fact that Russian language is a declinable and inflected language, and there are a lot of prefixes in the Russian language. But in our native language , the situation is different. Because Turkish is a agglutinating language and does not contain prefixes added to verbs in its structure. In this context, we will examine these prefixes of pri, u, от, which are important in Russian in this study, from a semantic point of view.

Keywords
Prefixes, Suffixes, Semantics, Morphology, Linguistics
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri