• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 1

   

  Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


  DUYURU 2

  Dergimizin haziran sayısı editörlüğünü Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine YILMAZ yapmaktadır.

   


AB’NİN GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ: NATO FÜZE KALKANI PROJESİ
(THE SECURITY OF EU AND THE ROLE OF TURKEY: NATO MISSILE SHIELD PROJECT )

Yazar : Erdal AYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 719-735
133    303


Özet
2018 yılında NATO Zirvesi sonrası ABD Başkanı Trump Rusya’ya 1987 yılında kabul edilen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşmasını (INF) defalarca ihlal ettiği gerekçesiyle iki aylık süre verdi. Altı ay içinde şayet Rusya ile yeni bir antlaşma yapılmazsa ABD INF’den çekilecek. Buna mukabil Rusya’da ilgili antlaşmayı askıya aldığını ve ABD’nin NATO Füze Kalkanı projesiyle INF’i ihlal ettiğini savunmaktadır. Soğuk Savaş düzeninde iki kutuptan birini temsil eden SSCB’nin halefi olan Rusya’nın füze kalkanı projesine yaklaşımı AB’nin güvenliği noktasından son derece kritik bir meseledir. Aslında NATO Füze Kalkanı projesinin geçmişi 1980’li yıllarda Ronald Regan döneminde ABD Ulusal Füze Savunma Sistemine dayanmaktadır. Küresel siyasette devletlerin en büyük kaygılarının başında uluslararası güvenlik gelmektedir. Dünyanın en önemli süper güçlerinden ABD bile bir köy şeklini almış modern dünyada tek başına güvenliğini tesis etmekte aciz kaldığından bu proje daha sonra revize edilerek 2010’da NATO Lizbon toplantısında EPAA projesi (Avrupa İçin Aşamalı Uyarlanabilirlik Yaklaşımı) olarak kabul edilmiştir. Bu makalede öncelikle Füze Kalkanı Projesi fikrinin nasıl ve neden ortaya çıktığı üzerinde durulacaktır. Teknik olarak sistemin ne olduğu ve nasıl işlediği hakkında temel bilgiler özetlenecektir. Daha sonra Türkiye’nin tarihsel olarak kadim bağları olan İran ile ilişkilerinde Füze Kalkanı sisteminin nelere sebep olacağına işaret edilecektir. AB’nin güvenliğini tesiste özellikle büyük öneme sahip bu projenin gerçekleşmesinde Türkiye’nin İran ile sahip olduğu yumuşak gücü ve diplomasisine dikkat çekilmektedir. Son olarak Füze Kalkanı projesi sürecinde Rusya’yla ilişkide Türkiye’nin sahip olduğu stratejik role yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler
NATO Füze Kalkan Sistemi, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF), Uluslararası Güvenlik, Küresel Siyaset, AB.

Abstract
After the NATO Summit in 2018, US President Trump gave a two-month period to Russia by blaming it to violate the Medium-Range Nuclear Forces Treaty (INF) which was adopted in 1987 by two countries. In six months, the US will withdraw from the INF if no new treaty is signed with Russia. In contrast, Russia suspended the treaty due to of claiming that US infringes it with the NATO Missile Shield project. The Russia’s approaches as an USSR’s successor to the missile shield project representing one of the two poles in the Cold War order are extremely critical issue in respect of the EU's security. Indeed, the history of the NATO Missile Shield project was based on the US National Missile Defense System in the 1980s under Ronald Regan. International security is the main concern of the states in global politics. Since US despite of being one of the super powers cannot be enough to protect its security in the modern world transforming a village this project was subsequently revised and adopted as the EPAA (Progressive Adaptation Approach for Europe) project in the Lisbon summit of NATO. In this article, firstly, how and why the idea of ​​the Missile Shield Project emerged will be elaborated. Technically, basic information about what the system is and how it works will be summarized. Then it will be pointed out the efficient and results of the missile shield system in regards of Turkey’s relationship with Iran which has deep historical ties. It’ll be paid attention to Turkey’s soft power and diplomacy with Iran to realize the project which has great significance to provide security of EU. Finally, it will focus on the strategic role of Turkey with Russia in the course of Missile Shield project.

Keywords
NATO Missile Shield System, Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF), International Security,
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri