• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BİR GEÇİŞ DÖNEMİ AYDINI OLARAK CELAL NURİ
(AS A TRANSİTİON PERİOD İNTELLECTUAL CELAL NURİ )

Yazar : Nalan OVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 542-556
228    426


Özet
Son dönem Osmanlı İmparatorluğu ve erken Cumhuriyet döneminin önemli düşünürlerinden biri olan Celal Nuri, aynı zamanda gazeteci kimliği ile de, II. Meşrutiyet sonrası Batılılaşmadan yana olan, Batıcı düşüncenin önde gelen temsilcileri arasında yer almaktadır. Yaşadığı dönemin toplumsal ve siyasal atmosferinden doğrudan etkilenen bir düşünür olarak, gazeteciliğe başladığı 1909’dan itibaren, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve çöküş sebepleri üzerine tespitlerde bulunmuş ve çözüm önerileri üretmiştir. Fikirlerini, Batıyı merkeze alan bir yaklaşım içinden şekillendiren Celal Nuri, Batılılaşmadan yana olan bu anlayışını Cumhuriyet’in ilanından sonra da devam ettirmiştir. Batı ve Avrupa medeniyetine yönelik bakış açısında ve nasıl Batılılaşmak gerektiği noktasında, şahit olduğu Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşası gibi siyasal ve toplumsal köklü değişimler ise, Batıya yönelik bakış açısında kimi zaman farklı konumlar almasını da beraberinde getirmiştir. Nitekim, Osmanlı’nın son döneminde Batılılaşmadan yana olan düşünürler arasında ortaya çıkan “Tam Batılılaşma-Kısmı Batılılaşma” tartışmalarının içinde, seçmeci Batılılaşmadan yana olan bir düşünür olarak öne çıkmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun çökmesi ve Cumhuriyet’in inşası ile birlikte ise, bu yaklaşımında bir kırılmanın olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, çalışmada, Osmanlı’nın son döneminde Batıcı düşünce geleneği içinde öne çıkan bir aydın ve gazeteci olarak, Celal Nuri’nin Batı ve Avrupa medeniyetine yönelik bakış açısı ve düşünceleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi ayrımı dikkate alınarak tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Batılılaşma, Medeniyet, Doğu, İlerleme

Abstract
Celal Nuri, intellectual of late period of Ottoman Empire and early age of New Republic, was one of leading representatives of western ideology with his journalist identity after Second Constitutional. Affected by social and political environmet, after beginning journalism in 1909, he had assesments on why Ottoman Empire had a decline and collapse period and declared some solution proposals. Structuring his ideas on center of West, he continued this style after New Republic was founded. At the point of his evaluation of Western civilization and how to structure Westernization, he was affected by political and social radical changes due to Balkans War, First World War, collapse of Ottoman Empire and foundation of New Republic thus his approach to Westernization fluctuated in some periods. Eventually he was seperated as a “partial westernization” supporter in an ambient intellectuals used to be a supporter of ”total or partial Westernization” at late periods of Ottoman Empire before collapse. After New Republic was founded, a transformation was observed in his approach. Therefore in this study, Celal Nuri standing out in Westernization ideology as an intellectual and journalist, is discused on basis of approach to Europe and West civilization, considering the transformation in Ottoman and Republic transition period.

Keywords
Westernization, Civilization, East, Progress
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri